Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Veldrevet, passe stort fastlegekontor i Hakadal har ledig fastlegehjemmel.

Kontoret ligger 28km nord for Oslo S, er i dag en 5-lege praksis med ca.6000 pasienter tilknyttet legekontoret. Den ledige hjemmelen har 1100 plasser på listen.
Legesenteret er godt utstyrt og velfungerende, med kompetente medarbeidere som har god kjennskap til pasientene. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø, godt samarbeid legene i mellom og med helsesekretærene. Legekontoret har en trygg og god økonomi. 

Kommunen har 19 fastleger i tillegg til 2 turnuskandidater.

Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon og gir mulighet for ALIS avtale.

Betingelser for overtakelse av praksis avtales med  forhenværende praksisinnehaver Joicy Selina Prenkumar. Kommunen vurderer ulike muligheter for rekrutteringstilskudd i en egen plan for legetjenesten som er under utarbeiding, for eksempel et etableringstilskudd tilsvarende "Tromsømodellen"

Legekontoret har kollegial fraværsordning og det er lokale smågrupper det er mulig å bli medlem av.
Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre.

Tildelingen skjer ellers i henhold til Fastlegeforskriften og Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke, og det er pliktig deltakelse i Nittedal legevakt.

Lege som ansettes, må være spesialist i allmennmedisin, eller være under spesialisering og forplikte seg til å fullføre spesialiseringen. Jfr. Forskrift om kompetansekrav for leger.

Kommunen har ansatt egne leger til sykehjem og helsestasjon i tillegg til kommuneoverlege, så det er for tiden ingen offentlige oppgaver tilknyttet fastlegehjemlene. 

Arbeidsoppgaver
Vanlig allsidig allmennpraksis  i veletablert praksis  i stabil og sentralt beliggende kommune i utvikling
Legekontorene har beredskapsvakt på dagtid
Tilstedevakt på Nittedal kommunale legevakt utenom ordinær arbeidstid i henhold til oppsatt plan  

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin eller ferdig med  LIS1 og påbegynt spesialisering i allmennmedisin

Personlige egenskaper
Engasjert, positiv og faglig interessert

Vi tilbyr
Spennende jobb i hyggelig miljø , relativt sentralt men likevel landlig
Mulighet til ALIS-avtale og ALIS tilskudd for de som er i spesialiseringsløp eller påbegynner ved oppstart
Mulighet for avtale om etableringstilskudd
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Lindalen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 917 72 610
E-post: anne.lindalen@nittedal.kommune.no
Navn: Kari Schrøder Hansen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 924 64 330
E-post: Kari.schroder.hansen@nittedal.kommune.no
Navn: Tore Farnes
Tittel: Fastlege, spesialist i allmennmedisin
Telefon: 926 54 615 / 67 07 32 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Grindbråtan 1
1484 HAKADAL