Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å bygge opp den nye legevakta? 

Vi søker overlege i 70% fast stilling.  

Vi søker etter overlege til den nye ledergruppen ved legevakta. Det er en overlege i mindre stilling på Legevakten som du kommer til å samarbeide tett med. Legevakta ble 1. januar 2023 en egen enhet i Seksjon for Helsetjenester som en del av storsatsingen om ny legevakt i Tromsø. Vi går en veldig spennende tid i møte, og ser etter deg som har interesse for legevaktsarbeid og ønsker å bidra til å etablere Norges beste legevakt og akuttmedisinske kompetansesenter sammen med øvrige ansatte, ledelse og samarbeidspartnere.  

Overlegestillingen innebærer administrative oppgaver og medisinskfaglig rådgivning innen akuttmedisin og kommunal beredskap. Arbeidssted vil hovedsakelig være på legevakta. I tillegg vil stillingen omfatte samarbeid med andre kommunale enheter, spesialisthelsetjenesten og inngå som en del av overlegegruppa. Her finnes blant annet smittevernoverlegen og kommuneoverlegen. Det vil være med inntil 30% klinisk virksomhet, og den som tilsettes i stillingen kan påvirke antall vakter og når de settes opp.


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning.
 • Bidra i opplæring av nye leger/LIS1-leger ved Legevakta.
 • Veiledning og supervisjon for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).
 • Administrative oppgaver knyttet til håndtering av avvik, tilsynssaker og klagebehandling.
 • Utvikling og vedlikehold av avdelingens rutiner, prosedyrer og interundervisning samt utarbeide den tverrfaglige samhandlingen med samarbeidspartnere.
 • Blant annet spesialisthelsetjenesten, politi og brann og redning. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Oppfylle kompetansekrav jf. Akuttforskriften § 7. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. 
 • Erfaren ALIS med oppfylte kompetansekrav jf. Akuttmedisinforskriften kan også vurderes. 
 • Erfaring fra legevaktsarbeid. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. 
Ønskelige kvalifikasjoner: 
 • Veiledningskompetanse. 
 • Ledererfaring. 
 • Selvstendig vaktkompetanse. 

Personlige egenskaper
 • Faglig nysgjerrig og interessert i legevaktsarbeid. 
 • God på samhandling, skape og opprettholde gode relasjoner i teamet. 
 • Resultatorientert. 
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og handlingsorientert. 
 • God evne til å jobbe strukturert og målrettet. 

Vi tilbyr
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. 
 • En spennende og utviklingsorientert arbeidsplass med dyktige og inkluderende medarbeidere. 
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer. 
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og lærerikt miljø. 
 • Muligheten til å være med å påvirke. 
 • Ordnede forsikrings -og pensjonsordninger. 
 • Velferdsordninger. 
 • Flyttegodtgjørelse.

Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges.  
 • Ved tilsetting kreves tuberkuloseundersøkelse for søkere som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose iht. tuberkuloseforskriftens § 3.1 og 3.2. 
 • 2-3 referanser registreres ved søknad i Webcruiter før intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Willumsen
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 94 17 32 23
Navn: Hege Veronica Hansen
Tittel: Konsulent
Telefon: 97 00 75 27
Arbeidssted
Søndre Tollbodgate 7
9008 TROMSØ