Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig vikariat for lege i spesialisering i infeksjonssykdommer ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Aktuelle stilling er ledig f.o.m. 23.10.2023 t.o.m. 29.02.2024.

Tjenesten vil være ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer som utreder og behandler pasienter med forskjellige typer infeksjoner med spesiell vekt på infeksjoner hos pasienter med immunsvikt, pasienter med primær- og sekundær immunsvikt og pasienter med systemiske inflammatoriske og immunmedierte tilstander.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
  • Tjenesten vil inkludere arbeid ved sengeposten, ved dagenheten og ved poliklinikken. Stillingen vil også inngå i en felles primærvaktordning mellom vår seksjon, Avdeling for blodsykdommer, Seksjon for nyremedisin, Seksjon for gastromedisin og Seksjon for spesiell endokrinologi. Det er for tiden 16-delt vakt.
Kvalifikasjoner
  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
  • Forskningserfaring vil være en fordel. 
Personlige egenskaper
  • Vi søker en kandidat som har faglig kompetanse, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr
  • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn» og "Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Nordøy
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23071916
E-post: inordoy@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image