Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk seksjon, Haugesund sjukehus, lyser vi no etter lege som ønskjer å spesialisera seg innan ortopedi. 

Vi lyser ut  vikariat for LIS3 med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig fra august

Stillinga legg opp til eit utdanningsløp som leiar fram til spesialiteten ortopedisk kirurgi, med hovuddelen av LiS3 utdanninga ved Haugesund sjukehus og tilleggsutdanning i Helse Bergen/Helse Stavanger.

Stillinga  er ein LiS3 stilling og føreset at LiS1 teneste er ferdig gjennomført.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i avdelinga si drift
 • Visittgang
 • Skadepoliklinikk og operasjonsassistanse
 • 7 delt LiS3 vakt bak LiS1
 • Deltaking i fagleg undervisning 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad
 • Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå ortopedisk kirurgi eller spesielt interesse for faget
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonseevner med pasienter og kollegaer
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Gode evner til samarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

 

Mangfoldserklæring
Helse Vest HF ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Vest HF ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Christer Holtan
Tittel: Avdelingsleder lege
Telefon: 52732420
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5504 Haugesund
Søk på stillingen