Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Askøy kommune har ledig 100 % fast stilling som sykehjemslege i klinisk arbeid.
Sykehjemslegetjenesten dekker alle sykehjemmene i kommunen som er Kleppestø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask bo- og omsorgssenter. Til sammen har vi 161 sykehjemsplasser i kommunen inkludert palliativ enhet på Kleppestø sykehjem som har tre plasser. ØHD enheten med tre senger, som sykehjemslegetjenesten har ansvar for på dagtid i ukene, ligger også lokalisert på Kleppestø sykehjem. Vi er per i dag fire legeårsverk knyttet til tjenesten. Legekollegiet har hovedbase på Kleppestø sykehjem og vi har avsatt tid til å treffes i kollegiet.
Askøy kommune ved Kleppestø sykehjem er godkjent som utdanningsinstitusjon hvor ALIS kan få oppfylt relevante læringsmål.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjemmene
 • Pårørendesamtaler
 • Legemiddelgjennomganger
 • Samarbeid med tverrfaglig personale på sykehjemmet, hjemmetjenesten, fastleger, legevakt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • God forståelse og formidlingsevne i norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med påbegynt eller ferdig spesialisering innen allmennmedisin, geriatri, eller indremedisin
Særlige krav knyttet til stillingen:
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper
 • Evne til å samarbeide og å kunne jobbe i et tverrfaglig team til pasientenes beste
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også til å søke råd ved behov
 •  Entusiasme for fagfeltet sykehjemsmedisin
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • ALIS avtale
 • Et godt samarbeid og arbeidsmiljø i legegruppen og mange felles møtepunkter på sykehjemmet.
 • Deltakelse i fagforum med andre leger i kommunen
 • EPJ i sykehjemslegetjenesten er Infodoc plenario, mens pleie- og omsorgstjenesten benytter Gerica
 • Godt samarbeid med legevakt, fastleger, pleie- og omsorgstjenesten og de øvrige helsetjenestene i kommunen
 • Arbeidstid på dagtid på hverdager
 • Lønn etter avtale
 • Opplæring
 • Mulighet til å inngå i Askøy legevakt sin vaktordning. (Frivillig)
Generelle opplysninger:
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Christine Skau Bakke
Tittel: Leder
Telefon: (+47) 988 13 381
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kleppevegen 17
5300 KLEPPESTØ