Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. DPS'et har følgende seksjoner: Seksjon for rus og psykosebehandling, Allmennpsykiatrisk seksjon, og Seksjon for døgnbehandling. Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 sengeplasser. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Akuttenheten ble etablert i 2006 og tilhører Spesialpsykiatrisk seksjon . Seksjonen består av Psykosepoliklinikken med et TIPS-team, et psykoseteam, FACT-enheten med 3 FACT-team og Akuttenheten. Akuttenheten består av en overlege, en lege i spesialisering, en psykologspesialist, en psykolog, en psykiatrisk sykepleier en sosionom og enhetsleder. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet. Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling,  andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00-15.30, om ønskelig kan stillingen inngå i vaktordning ved DPS. Enheten har ikke ansvar for øyeblikkelig hjelp.
Enheten har et stort fokus på tverrfaglig samarbeid og teamarbeid. Dette bidrar til trygge og gode arbeidsforhold, som skaper gode rammer for drøfting av caser og fagligutvikling. Det er rom for fleksibilitet i forhold til arbeidstider på dagtid og gode muligheter for deltakelse på ulike kurs og seminarer.

Vi har også gode ordninger på fellesundervisninger på DPS’et og vi er opptatt av å videreutvikle og bevare et godt arbeidsmiljø og individuell utvikling.
Som seksjon og avdeling er vi opptatt av samarbeid og erfaringsutveksling. Det er derfor mulighet for å delta i prosjekter, forskning og arbeid på tvers av enheter dersom det er noe du ønsker.

Vi har nå ledig stilling, ett års vikariat med mulighet for forlengelse på Søndre Oslo DPS, Akuttenhet. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i enhetens oppdrag og gi tilbud om akutt psykiatrisk hjelp i DPS sitt opptaksområde
 • Prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingsbehov
 • Kortvarig individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Noe ambulant virksomhet, særlig knyttet til gjennomføring av anmodning om tvungen legeundersøkelser
 • Medisinskfaglig ansvar for medikamentell behandling av pasienter under behandlingsperioden
 • Ustrakt nettverkssamarbeid og aktivt samarbeid i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS del 1/turnustjeneste, samt erfaring fra psykiatrisk praksis
 • Lege uten turnus vil også kunne vurderes
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Har interesse for arbeid med pasienter i krise, med uavklarte akutte behov for hjelp
 • Kan arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibelt
 • Trives med å samarbeide på tvers i team
 • Kan ta raske vurderinger og beslutninger
 • Har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team med høy kompetanse og engasjement
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for oppgaver og erfaringsutveksling på tvers av de ulike enhetene

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hafsah Khan
Tittel: Enhetsleder /Overlege
Telefon: 94793773
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS, Akuttenheten, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image