Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Spesialitet: Øyesykdommer 

Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er lokalisert i Tønsberg. Øyefaget er i stor grad poliklinisk. Vi har 12 legeundersøkelsesrom, i tillegg til undersøkelsesrom for sykepleiere, optiker og ortoptist, samt rom hvor apparatur som diverse fotoutstyr, laser, angiografi, synsfelt etc. står. Kirurgisk opplæring foregår i operasjonsstue eller i poliklinisk dagbehandlingsstue. Vi har hovedvekten av denne aktiviteten i sykehusets operasjonsavdeling. Her disponerer vi 2-3 operasjonsstuer daglig.

Øyeavdelingen ved SiV behandler alle former for øyesykdommer unntatt bakre segment kirurgi og enkelte sentraliserte diagnoser som kun utføres på universitetssykehus. Hovedvekten av aktiviteten er poliklinisk og dagkirurgisk, og foregår i poliklinikken og på operasjonsstuene. Avdelingen disponerer en sengeplass til innlagte pasienter. Ved tilsyn på andre avdelinger undersøkes pasienten på vår poliklinikk dersom de er i stand til det. Hvis ikke benyttes portabelt utstyr til undersøkelse i de respektive avdelingene. Nyfødte undersøkes i kuvøse på nyfødtintensiv.

Seksjonen er i stor utvikling, og nye større poliklinikkarealer er under planlegging for å bedre kapasitet og pasientflyt.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av øye pasienter
 • Tverrfaglig og samarbeid med andre faggrupper
 • Bidra aktivt til videreutvikling av øye faget Interesse i forsknings og kvalitetssikringsarbeid er ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Ønskelig med erfaring som LIS innen øyefaget
 • Ønskelig med erfaring innen oftalmologi
 • Må beherske norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig
 • Forståelse og kjennskap til norsk helsevesen
 • Det er en fordel om den som ansettes har kjennskap til seksjonen
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsevner, både ovenfor pasienter og pårørende
 • Sans for nye utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Nansdal Breivik
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95201112
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Øyeseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg