Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du planer om å bli spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller har du lyst til å prøve om dette fagfeltet er noe for deg?

Nå har du muligheten!

I fagfeltet rus og avhengighet møter du avhengighetstilstander, men også utfordringer innen somatikk og psykiatri. Har du interesse for komplekse, sammensatte tilstander og tverrfaglig helhetlig arbeid kan dette være en stilling for
deg. Stillingen kan søkes av leger, også leger som trenger ett års sykehustjeneste til andre
spesialiteter eller venter på LIS1 tjeneste.

Vi ønsker at du skal være en bidragsyter i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen. Vi ser etter deg som har interesse for og evne til å samarbeide og jobbe tverrfaglig, både internt i avdelingen og også med andre avdelinger og tjenestenivåer. Du må være fleksibel og løsningsorientert, både faglig og personlig. Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling og forbedringstenkning. Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad.

Avdeling rus og avhengighet er utdanningsinstitusjon for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Vi har 10 overlegestillinger og 5 LiS-stillinger i rus-avhengighetsmedisin. Avdelingen tilbyr klinisk tjeneste, veiledning og internundervisning etter kravene i spesialistutdanningen. Spesialiseringsforløpet vil i all hovedsak være i Avdeling rus og avhengighet, men det vil være et samarbeid med øvrige avdelinger i Sykehuset i Vestfold HF for å sikre et fullstendig spesialiseringsforløp. 

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og
avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og
avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og
virksom behandling. Avdelingen består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter
og en utredning- og behandlingspost.

Tiltredelse etter avtale. Intervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i nærheten.

Er du i tvil? Søk likevel, vi vil gjerne komme i kontakt med deg!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver vil primært være pasientarbeid, med medisinsk oppfølging og behandling av pasienter
 • Vi forventer at du deltar i tverrfaglige behandlingsrelasjoner
 • Vi ønsker at lege i utdanningsstilling skal være en bidragsyter i utvikling av det faglige tilbudet i avdelingen
 • Du får tildelt kompetanseplan med læringsmålene til spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Av denne fremgår hvilke læringsaktiviteter som kreves for å nå målene. 
 • For tiden ingen vaktbelastning

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • For fast ansettelse kreves gjennomført LIS1 tjeneste eller tilsvarende (turnustjeneste)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Vi tilbyr

 • Arbeid i et hektisk men spennende miljø, preget av samarbeid og respekt
 • LiS følger internundervisning lokalt og regionalt og får obligatorisk veiledning i henhold til sykehusets utdanningsplan for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • Du vil komme til et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap. Avdelingen har en aktiv forskningsgruppe og deltar i ulike forskningsprosjekter. 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • For tiden gratis parkering 
 • Du kan lese mer om Avdeling rus og avhengighet og våre seksjoner her.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Katarina Krokeborg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90988715
Navn: Eli Mette Nakken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92621230
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus og avhengighet - ledelse, Sykehuset i Vestfold HF
Kirkeveien 275
3140 Nøtterøy