Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en erfaren lege med bred klinisk erfaring og interessert i å jobbe i et tverrfaglig kontrollmiljø?

Nå vil vi ansette en dyktig og engasjert rådgivende overlege til vårt kontrollmiljø i Fredrikstad. Du vil bidra til å avklare de medisinske forholdene i kontrollsaker i et tverrfaglig kollegium med saksbehandlere og rådgivere med variert kompetansebakgrunn.

Helfo har flere rådgivende overleger knyttet til andre styringslinjer i organisasjonen. I Helfo kontroll har vi i dag to rådgivende overleger. Nå vil vi ansette ytterligere én rådgivende overlege. 

Vi ser etter deg som er en erfaren lege som enten 
 • vil jobbe i Helfo fra 40 til 80 prosent stilling parallelt med klinisk praksis, fortrinnsvis som allmennlege
 • eller du er en lege med et langt yrkesliv som fastlege som ønsker å jobbe inntil 100 prosent i Helfo

I Helfo kontroll er vi opptatt av å utvikle stadig mer treffsikre og effektive kontrollmetoder for å oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi formidler kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit. Samtidig ivaretar vi og videreutvikler vårt arbeidsmiljø til det beste for alle som jobber her.

Vi holder til i moderne lokaler på Værste i Fredrikstad og vi synes selv vi har byens fineste kontorutsikt! Ditt faste arbeidssted vil være i våre kontorlokaler i Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver
Som vår rådgivende overlege vil du bidra til å avklare de medisinske forholdene i kontrollsaker, herunder gjennomgå dokumentasjon for å:
 • vurdere om det er relevant sammenheng mellom diagnose/ tilstand og behandlingen
 • vurdere takstbruk opp mot diagnose/tilstand
 • vurdere om det foreligger tilstrekkelig medisinsk dokumentasjon i enkeltsaker for å begrunne takstbruk
 • vurdere om behandling er medisinsk nødvendig
 • bistå saksbehandler i å tolke, forstå og formidle medisinske opplysninger
 • bistå i vurdering av praksis og takstbruk
 • bistå i identifisering og prioritering av risiko
I tillegg vil følgende arbeidsoppgaver være aktuelle:
 • delta i samarbeidsgrupper, faglige fora og møter etter behov
 • bistå i kommunikasjon med behandlere og eksterne aktører om medisinskfaglige emner
 • bidra med faglig rådgivning i tilknytning til, og eventuelt vitne i, straffesaker
 • bidra til at nødvendige medisinske perspektiver inngår i utviklingsarbeidet på Helfos forvaltningsområder
Helfo er i kontinuerlig utvikling. Du må derfor regne med endring i stillingens ansvarsområder og oppgaver.

Kvalifikasjoner
Du må ha medisinsk embetseksamen og gyldig norsk autorisasjon. 

Det er videre ønskelig at du har:
 • gyldig godkjenning i Norge som spesialist i allmennmedisin
 • fersk klinisk erfaring fra fastlegepraksis

Personlige egenskaper
Du må ha gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk og gode digitale ferdigheter.

I tillegg må du ha:
 • gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • gode ferdigheter i å tilegne deg ny kunnskap raskt
 • gode vurderingsevner og høy faglig integritet 

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en virksomhet med en samfunnsviktig funksjon i et solid og tverrfaglig miljø 
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • mulighet for delvis hjemmekontor 
 • aktivitet/trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens pensjonskasse. Les mer på www.spk.no  
Ansettelse som rådgivende overlege (stillingskode 1250). Aktuelt lønnsspenn ligger mellom kroner 850 000 og 1 000 000,- i 100% stilling. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

I Helfo mener vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik kompetanse og livserfaring bidrar til at vi løser samfunnsoppdraget på en bedre måte. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. 

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Du må i så fall oppfylle visse krav. Les mer om positiv særbehandling på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  Avkrysningen danner grunnlag for anonymisert statistikk for Helfo.  

Det er viktig at du i både søknadsteksten og CV-en din viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Du deler relevante vitnemål gjennom Vitnemålsportalen. Den finner du lenke til i Webcruiter. Logg deg inn i portalen, velg hvilke resultater du vil dele med oss, og klikk på «Overfør resultater». Relevante attester, og eventuelle vitnemål fra utdanning i utlandet, laster du opp som vedlegg til søknaden.   

Vi utarbeider offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Hvis du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Du blir varslet om reservasjon ikke tas til følge. Vi gjør oppmerksom på at CV-en din blir benyttet i utvidet søkerliste.

For mer informasjon om Helfo, se helfo.no og Kontroll i Helfo - Helfo - for helseaktører.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
HELFO
Kontaktperson
Navn: Ole Trapness
Tittel: Seksjonssjef kontroll
Telefon: 91371338
Hjemmeside
Arbeidssted
Dokka 6
1671 KRÅKERØY