Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Radiologi - fremtidsrettet og spennende fagfeltet innen medisin!
Vi kan nå tilby deg en utdanning innenfor den mest fremtidsrettede og spennende fagfeltet innenfor medisin. Radiologi gir deg en unik kompetanse som det er skrikende behov for i alle
landets hjørner. Som radiolog vil det gi deg uendelig med muligheter innen for fagfeltets brede spekter, vil oppleve nært samarbeid med klinikere som trenger din kompetanse. Opplæringsplanen for LIS-utdanningen har vi godt på plass og ser frem til å jobbe oss igjennom den sammen med deg. Ikke minst er retningsvalget i Sykehuset Innlandet besluttet; et fremtidsrettet Mjøssykehus skal bygges på Moelv, kort avstand/ reisetid fra Lillehammer! Fremtiden er Innlandet!

Både Lillehammer og på Gjøvik er to meget hyggelige småbyer å jobbe i. Nærområder med tur- og sykkelgleder og Norges største innsjø med
vannsportmuligheter. Vinterstid gjøres alt om til en snøfylt lekeplass med Norges beste
langrennsområder og alpinanlegg i World Cup-klasse i nærheten. Kort reisetid både til Oslo for urbane opplevelser og Jotunheimen / Rondane for fjellsport.

Avd. Bildediagnostikk Gjøvik-Lillehammer er én avdeling på to lokalisasjoner. Gjøvik har 9 laboratorier inkludert CT, MR og ultralyd (ny MR installert april 2023). Legebemanningen består av 8 overleger og 5 LIS (jobber for 6. LIS). Lillehammer har 8 laboratorier, inkludert CT, MR og ultralyd (ny MR installeres våren 2024). Avdelingen har i dag 13
overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. Totalt 120 ansatte.


Avdelingen tilbyr inntil 6.000,- pr.mnd som bidrag til bolig de første 6 mnd.

Selv om utlysningen ikke er fast stilling så opplever vi sjeldent at et vikariat ikke blir forlenget. Det er alltid en turnover på LIS, alt fra permisjoner til ut i Gr.1.

Dersom det innen søknadsfristens utløp blir flere ledige stillinger ved avdelingen, så vil tilsetting bli foretatt fra søkermassen som
foreligger.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

Delta i avdelingens daglige bildediagnostiske arbeid.
Delta i vaktarbeid. Hvilende vakt på natt.
Delta i lokal og regional internundervisning.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege.
En fordel om søker har godkjent LIS1.
Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Forståelse for norsk helsevesen.
Tidligere arbeidserfaring fra radiologi er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Er kvalitetsbevisst, selvstendig og strukturert.
Kan håndtere høyt tempo.
Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
Har endringsvilje og en fleksibel innstilling.
Har gode formidlingsevner.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
Strukturert opplæringsplan i henhold til nasjonale krav for spesialistutdanning.
Et hyggelig arbeidsmiljø med mange gode kollegaer
Mulighet for overgangsbolig i en periode betalt av arbeidsgiver

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Frode Totlund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128181
E-post: frotot@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 LILLEHAMMER