Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 140 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Spesialpsykiatrisk seksjon, Døgnseksjon og Allmenn psykiatrisk seksjon. 

Seksjon for Spesialpsykiatri består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk. Spesialpsykiatrisk poliklinikk har totalt 19 stillinger og er delt i to team; TIPS-team og Psykoseteam og har flere spennende prosjekter på gang. Vi har tre IPS-jobbspesialister tilknyttet enheten, for å få flere ut i ordinært arbeid. Vi har gjennom en årrekke hatt høyt fokus på pårørendearbeid i form av familieundervisning og psykoedukativt familiearbeid i grupper. 

Spesialpsykiatrisk poliklinikk kan kjennetegnes ved et svært godt arbeidsmiljø og gode tverrfaglige samarbeidsmodeller. Hver pasient får et team i vår enhet. Teamet består som regel av en medisinsk ansvarlig/overlege, psykolog/psykologspesialist og koordinator. Erfaringene med denne ordningen er at ansvar og oppgaver fordeles godt mellom deltakerne i teamet og sikrer gode vurderinger og drøftinger i hver enkelt pasientsak, samtidig som det gir god trygghet og støtte for de ansatte som jobber med vår pasientgruppe.

Da en av våre dyktige overleger skal ut i fødselspermisjon, har vi ledig stilling som overlege.
Det er mulighet for noe fleksibilitet i forbindelse med arbeidstid, innenfor vår kjernetid.

Tiltredelse etter avtale.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med lidelser i psykosespekter
 • Utredning og oppfølging av somatisk helse og medikamentell behandling 
 • Individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH-uten døgnopphold og dom til behandling
 • Utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens fagutvikling
 • Veiledning av LIS
 • Om ønskelig er det mulighet for å delta i vaktordning ved Seksjon for Døgnbehandling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialisering vil også bli vurdert
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team
 • Et godt og stimulerende miljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Aasli Daler
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97067959
E-post: uxruhi@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image