Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune utlyser deleliste i fastlegehjemmel med p.t. 1300 pasienter, med mulighet for økning inntil 25% ved tilsetting. Varigheten av delelisteperioden er til 31/12-2024. Deretter overtar ny lege ansvar for listen, og vil om ønskelig kunne avtale ny listelengde med kommunen. 

Stillingen er knyttet til Kulturhuset legesenter, som ligger sentralt i byen. Senteret er lokalisert i hyggelige og moderne lokaler, er veldrevet, godt utstyrt og har god økonomisk styring.

Senteret har 5 fastleger hvorav 4 er spesialister i allmennmedisin, 2 gynekologer i deltid og en dyktig og stabil medarbeiderstab.

Senteret har i 2023 tatt i bruk WebMed journalsystem.

Stillingen ivaretas i dag av fastlege som også er spesialist i radiologi, og har avansert ultralydutstyr og bidrar med ultralyddiagnostikk på egne og kollegers pasienter etter henvisning. Om ønskelig kan den nye legen gis opplæring og veiledning i ultrasonografisk diagnostikk på egne pasienter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Navn: Sølvi N. Kalseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95175669
E-post: solvi.normann.kalseth@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kulturhuset legesenter
Storgaten 33
4876 GRIMSTAD