Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst å være fastlege ved et veldrevet legesenter i nye lokaler?  

For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune blant annet økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd. 

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 83 fastleger. Vi har nå en ledig hjemmel ved et av våre private legekontor. 

Kaia legesenter er en 8- legers praksis i Tromsø sentrum. Legesenteret flyttet høsten-2022 inn i nye lokaler i Stortorget 2. Kaia legesenter beskrives av de som jobber der som trivelig, og med et godt arbeidsmiljø.  På legesenteret er det erfarne leger som prioriterer å holde seg faglig oppdatert med jevnlige fagmøter. Legesenteret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fire helsesekretærer. Journalsystemet er WebMed. Pasientlisten er pr. tiden på 938 pasienter. Oppstart etter avtale.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7,5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver til fastlegehjemmelen gjør avtale med Kaia legesenter i forbindelse med eventuell mulighet for å kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin. 
 • Erfaring fra privat praksis.               

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd per pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap med flere spesialister i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000 kroner per år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppførte legekontor/kontaktpersoner for flere opplysninger.
 • Søker bes oppgi minimum to referanser.  
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kaia legesenter
Tittel: Daglig leder, Ole Morten Schultz
Telefon: 77608050
E-post: ole.morten.schultz@kaigata.no
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 92819494
Arbeidssted
Stortorget 2
9008 TROMSØ
Søk på stillingen