Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du jobbe med generell gynekologi og obstetrikk og være en del av et tverrfaglig team i et inkluderende arbeidsmiljø?

Frister det med idyllisk friluftsliv rett utenfor døra, Norges beste golfbane og en times reisevei til Oslo? Da vil du trives hos oss på Ahus Kongsvinger, Gyn/føde avdeling.

Ved gyn.-/fødeavdelingen Kongsvinger, Kvinneklinikken Ahus har vi ledig 100 % fast stilling som overlege.

Dersom det er ønskelig er det mulig å jobbe i redusert stilling og med tilpasset tjenesteplan.

Hos oss jobber det 6 spesialister og 1 LIS som pr i dag har 5 delt vaktordning. Vi har en kombinert føde/barsel avdeling med fokus på normale fødsler, og vi har i tillegg to senger tilhørende gynekologi. Gynekologisk poliklinikk driftes også i samme enhet.

Avdelingen på Kongsvinger er en del av Kvinneklinikken og har tett samhandling med Nordbyhagen både faglig og driftsmessig. Vi har ca 500 fødsler i året og gjennomfører planlagte operasjoner både heldøgn og dagkirurgi tre dager pr uke.

Sykehuset er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus og har ø-hjelpsfunksjon for enkelte pasientgrupper fra Eidsvoll og Ullensaker. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye og barnepoliklinikk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Delta i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan.
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler.
 • Delta i kvalitetsforbedringsarbeid etter sykehusets rutiner.

Kvalifikasjoner

 • Du behersker relevante kirurgiske metoder inkludert laparaskopi
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Du har norsk autorisasjon som lege 

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du engasjerer deg og er interessert i faget
 • Du er fleksibel
 • Du er ansvarsbevisst og har god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Meget god pensjonsordning
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Mehre Nimrose Amiri
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 98873973
E-post: mehre.nimrose.amiri@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Gyn.-/føde avdeling Kongsvinger
Parkveien 35
2212 Kongsvinger