Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk Senter Kalbakken er et legesenter i gode lokaler beliggende sentralt på Kalbakken med plass til tre leger.

Legesenteret er organisert som AS. 

Legekontoret bruker CGM journalsystem., laboratoriet er utstyrt med hematologiske blodprøver inkludert differensial blodbilde med trombocytter, INR, albumin, iFOBT, samt blodprøver for diabetes diagnostikk med fastende glukose, HbA1C.
Medisinsk Senter Kalbakken har utstyr for diagnostikk med EKG, 24 timer EKG med 24 timer BT, spirometri, inkludert ø-hjelps utstyr.

Det utlyses to nullhjemler fra 01.10.2023 da bydelen har et behov for å øke fastlegekapasiteten.

Betingelser for opprettelse av praksis må avtales med den øvrige legen, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. 

Arbeidsoppgaver
-Generelle allmennmedisinske oppgaver 
-Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges inntil 7.5 time/uke 
-Deltakelse i legevaktsarbeid 

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon uten begrensning.
- Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende. 
- Påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
- Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen. 

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
-Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig. 
-Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges sterkt. 
-Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid 
-Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid

Vi tilbyr
Bydel Grorud har en god og stabil legetjeneste fordelt på 6 legekontorer. Bydel Grorud vedtok i 2018 en legeplan for bydelen og kan tilby en spennende legetjeneste hvor det er etablert et godt samarbeid mellom legene og bydelsoverlege/bydelsadministrasjon.

Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert.  

Attester og vitnemål tas med til intervju.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Kontaktpersoner
Navn: Tore Wælgaard Steen
Tittel: Bydelsoverlege
E-post: tore.steen@bgr.oslo.kommune.no
Navn: Emila Kosaric-Kadragic
Tittel: Fastlege
Telefon: 41208984 (mellom 1630-1730)
Arbeidssted
Nedre Kalbakkvei 2A
0950 OSLO