Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Søreide legekontor, Søreidtunet 1, 5251 Søreidgrend ledig fra 01.06.24

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 3 fastleger i lyse og trivelige lokaler.
Kontoret er samlokalisert med eldresenter med frivillighetssentral, leilighetskompleks og servicesenter med kantine og aktivitetsrom.

Vi kan tilby:

- Samkjørt arbeidslag sammen med 2 andre fastleger og 2 helsesekretærer

- Et godt arbeidsmiljø der sosiale og faglige aktiviteter er viktig.
- God kollegaveiledning med faglige diskusjoner, gjennomgang av ulike kasuistikker, kunnskapsutveksling.

- Deleliste, detidsstilling eller hospitering for den som ønsker det i en overgangsperiode frem til 1. juni 2024.

Annen informasjon:

Godt avtaleverk. Nåværende listelengde er 1359. Denne kan eventuelt reduseres

Legesenteret er organisert som ANS med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler.

Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 
Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,-
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brigt Bovim
Tittel: Fastlege
Telefon: 97565654
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40803061
Arbeidssted
Søreidtunet 1
5251 SØREIDGREND
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image