Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du være lege i spesialisering i et aktivt fagmiljø og spennende distrikt? Vårt oppdrag er å tilby spesialiserte helsetjenester til barn og unge (0-18 år) med psykiske helseutfordringer og deres pårørende, samt tilbud til gravide. Vi søker deg som liker faglige utfordringer og har et engasjement for utvikling av gode helsetjenester for barn og unge. Vi er et tverrfaglig, humørfylt og ivaretagende arbeidsmiljø med gode muligheter for den enkeltes utvikling.

Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledig vikariat for lege i spesialisering i barne-og ungdomspsykiatri. Leger uten LIS1 eller søkere innenfor spesialisering allmennmedisin som ønsker sykehusåret sitt i BUP kan også komme i betraktning. 

Ledig 1 års vikariat har arbeidssted BUP Grorud, med tiltredelse 1.november eller etter nærmere avtale

Avdelingen består av seks poliklinikker, en barnevernsrettet poliklinikk (Stilassbyggerne)  og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre Romerike, Nedre Romerike og på Kongsvinger.

BUP Grorud dekker bydelene Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikken har 36,5 årsverk fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og kontorfaglige. Vi er organisert i tre geografiske generalistenheter, samt en sped-og småbarnsenhet og en kontorfaglig enhet. I tillegg har vi fire kompetanseteam: familiebasert behandling spiseforstyrrelser, traumeteam, familieteam og nevroteam.

Det må påregnes å delta i avdelingens vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.

Politiattest må forevises ved ansettelse i hht Lov om helsepersonell § 20a. Krav om politiattest 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier, samt samarbeid og veiledning til samarbeidspartnere.
 • Arbeidet er organisert i tverrfaglige team.
 • Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Leger som ikke har fullført LIS 1 kan også komme i betraktning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Kan jobbe selvstendig.
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte utrednings- og behandlingsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler
 • Lokalene er sentralt beliggende ved Grorud senter  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Hege Strøm Natvig
Tittel: Konst.seksjonsleder
Telefon: 22168370
E-post: hege.strom.natvig@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Barne- og unges psykiske helsevern BUP Grorud
Rosenbergveien 15
0963 Oslo