Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling.

Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdalen innen ortopedi, reumakirurgi og gastrokirurgi.  Avdelingen har fokus på faglig utvikling og en læringskultur. Sykehuset Innlandet legger til rette gruppe 1 tjenesten ved OUS.  

Kirurgisk avdeling er seksjonert med seksjoner for ortopedi og gastrokirurgi. Ortopedisk seksjon har 8- delt vaktordning for overlegene. Pt. en 6-delt vaktordning for LIS 3, vaktordning som er under evaluering og er planlagt endte fra 6 til 7-delt ila. 2023. 

Lillehammer og omegn er en turistdestinasjon som byr på flott natur, et rikt utvalg av fritids- og kulturaktiviteter.

Har du interesse for ortopedi og kunne tenke deg en flott utdanningsperioden på Lillehammer er du hjertelig velkommen til å søke.

Lege i spesialisering - Ortopedi, 100% fast stilling fra 01.09.23 

 

Arbeidsoppgaver

 • 6 delt vaktordning
 • Deltar i den daglige aktiviteten som innebefatter poliklinikk, operasjoner og sengepostarbeid.
 • LIS 3 har et selvstendig veiledningsansvar for LIS 1.
 • Internundervisning.  

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Interesse for ortopedi

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse for ortopedi
 • Kunne arbeide selvstendig, men også fungere godt i team 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En spennende avdeling med fokus på faglig utvikling og læring.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Roar Rønning
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93035050
E-post: roar.ronning@sykehuset-innlandet.no
Navn: Mari Einemo Grimsrud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41561425
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigsgate 17
2609 Lillehammer