Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fast 100 prosent stilling som lege hos enhet for forebyggende tjenester i Elverum kommune er nå ledig. Vi har behov for en lege som har interesse for å arbeide med barn og unge. Hovedarbeidsplassen er i flotte og lyse lokaler i Helsehuset sentralt i Elverum. Som lege hos oss vil du ha tett samarbeid med helsesykepleier og vi er opptatt av å ha tid til barn og familie. Arbeidshverdagen er forutsigbar og med godt fag- og arbeidsmiljø. Det er fokus på utviklingsarbeid i avdelingen og vi ønsker at du kan bidra på dette området. I avdelingen jobber helsesykepleier, jordmødre og psykolog. BUP og PPT har lokaler i samme etasje. Det er mulig å benytte tjenestebil i arbeidstiden.

I tillegg til lege på helsestasjon er det i Elverum kommune tre kommunalt ansatte sykehjemsleger og to kommuneleger. Det er organisert ukentlig internundervisning og du vil også være tilknyttet helsestasjonsnettverk.

Er du lege i ALIS-forløp eller ønsker å starte det strekker vi oss langt for å tilrettelegge for det.


Arbeidsoppgaver
 • Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom etter nasjonale retningslinjer
 • Allmennlegetjenester til nyankomne flyktninger frem til de får tildelt fastlege
 • Bidra i utviklingsarbeid i tjenesten
 • Helsehuset innehar også Elverum interkommunale legevakt og det er mulig å ta legevakter utenom kontortid for de som ønsker det, men det er ikke pålagt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste eller oppnådd læringsmål i spesialistutdanningens første del (LIS1)
 • Det er ønskelig med spesialist i allmennmedisin eller lege i ALIS forløp. Lege som ønsker å starte et ALIS-forløp vil også bli vurdert
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilbud om stilling

Personlige egenskaper
 • Interesse for arbeid med barn og unge
 • Fleksibel og positiv med gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Fast ansettelse som kommunale lege
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning
 • Dagarbeid med fri helg og høytid
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt faglig fellesskap
 • Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og har veiledning og internundervisning for leger i spesialisering
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Gry Fleischmann
Tittel: Enhetsleder kommunehelsetjenesten
Telefon: +47 477 89 059
Arbeidssted
Kirkevegen 47
2413 ELVERUM