Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
 
Lillestrøm kommune har ledig fastlegehjemmel ved Bankgården legekontor på Sørumsand fra 01.02.24. Det er gangavstand til togstasjon med forbindelse til Oslo/Lillestrøm.
Bankgården legekontor er et veldrevet legesenter med seks fastlegehjemler og LIS1 lege, bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell. Den aktuelle hjemmelen har en listelengde på 1100 pasienter og ingen kommunale oppgaver. Deltagelse på legevakt i kommunen er f.t. frivillig.  Lokalene er nyoppussede, moderne og romslige. Alle kontorene har egen plass til gynekologiske undersøkelser og småkirurgi. Det er godt utstyrt laboratorium med 3 stk 24T BT, EKG og spirometri i tillegg til lokale-/sendeprøver. Kollegial fraværsdekning ved kurs og ferier.
Legesenteret er organisert som aksjeselskap. Det benyttes Infodoc journalsystem med oppdatert pasientoversikt, medikamentlister og legemiddelgjennomgang. Microlog betalingsterminal. Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Gode inntjeningsmuligheter. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehavere, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
 
Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Drift av legesenteret
  
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring fra allmennmedisin i Norge vektlegges
 
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Høy faglig kompetanse
  • Høy motivasjon og engasjement
  • Interesse for drift av legesenter
 
          Personlig egnethet vektlegges.
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
 
Kommunen legger til rette for ALIS, og kan skaffe veileder, utdanningsplan og gi økonomisk støtte til gjennomføring av kurs og andre aktiviteter i forbindelse med spesialiseringen. Det gis også kompensasjon for redusert produktivitet i årene man er ALIS. Kommunen har egen rådgiver for leger i spesialisering, som følger opp den enkelte ALIS.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Strøm
Tittel: Fastlege
Telefon: 993 51 989
Navn: Kari Lines
Tittel: Rådgiver
Telefon: 952 17 699
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bankgården Legekontor
Sørumsandvegen 69
1920 SØRUMSAND