Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.

Vi har ved DPS Strømme ledig:

1 x 100% fast stilling som overlege - tiltredelse etter avtale.

Den ledige stillingen er i hovedsak knyttet til poliklinikken i Kristiansand. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette kan innebære mulighet for å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner (avdelinger) i klinikken.

P.t. har vi en årlig rulleringsplan på DPS Strømme, hvor overlegene tjenestegjør ved vår døgnenheten i 80% stilling, for å sikre forsvarlig behandling av inneliggende pasienter.

Poliklinikken i Kristiansand har 42 faste ansatte, hvorav 9 psykiatere. Vi har delt poliklinikken inn i 4 team som består av;

 • 2 allmennteam, som tilbyr utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser (angst, depresjon, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, personlighetsforstyrrelse, ADHD, post traumatisk stresslidelse etc.).
 • Poliklinisk oppfølgingsteam, som i hovedsak gjør kartleggingssamtaler i forbindelse med mottatte henvisninger, utredninger, samt at de har noe kortere behandlingsforløp.
 • Gruppeterapiteam, som driver ulike former for gruppe- og individualterapi.

Alle teamene er tverrfaglige med lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier og annet helsepersonell. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfunksjonen for stillingen vil være utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser.
 • Diagnostisk kartlegging
 • Vurdering av henvisninger, samt deltakelse i inntaksteam 
 • Samarbeid med den kommunale psykiatritjenesten, samt fastleger
 • Kollegaveiledning
 • Den kan også bli aktuelt med deltakelse i vaktordningen ved Psykiatrisk avdeling 

Kvalifikasjoner

 • Psykiater
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en overlege som er fleksibel, har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i flerfaglige team og med variert psykiatrisk problematikk, samt ha god evne til å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kenneth Lindberget
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 07 63 92
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Lene Koland Hansen
Tittel: Assisterende enhetsleder
Telefon: 38 07 63 02
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Strømme poliklinikk, Kristiansand
Liane Ringvei 33
4638 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image