Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Akutteam psykisk helsevern og rusbehandling er organisatorisk underlagt DPS Fredrikstad, og har team i Moss, Halden og Fredrikstad, samt et kvelds- og helgeteam lokalisert på Kalnes. Det søkes etter to psykiatere hvor tjenestested kan tilpasses. Teamene består for øvrig av psykolog/psykologspesialist og fire psykiatriske sykepleiere/vernepleiere, som alle er sertifisert i selvmordsrisikovurdering. Teamene er samlokalisert med døgnenheter og poliklinikker DPS og TSB på de respektive lokasjoner, og samarbeider tett med disse.

Akutteamene mottar og vurderer øyeblikkelig hjelp-henvisninger vedrørende frivillige pasienter fra ekstern henviser i teamenes åpningstid, hverdager kl. 08:00 - 22:00 og helger kl. 10:00 - 18:00, i de respektive opptaksområdene. Overlegens arbeidstid er p.t. fra 08:00 - 16:00, men med mulighet for å inngå i den 15-delte vaktlinjen som betjener kveld- og helgeteamet på Kalnes.
 

Arbeidsoppgaver

 • Innehar det overordnede medisinskfaglige ansvaret i vurdering og eventuell korttidsbehandling av pasientene
 • Bistår med evt. videre henvisning eller innleggelse
 • Bidrar til faglig utvikling i teamet
 • Gir råd og veiledning til fastleger, legevakt og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i voksenpsykiatri
 • Erfaring fra akuttpsykiatri er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til gjeldende lover og regelverk
 • Førerkort klasse B er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsvilje og -evne er en forutsetning i et team som jobber refleksjonsbasert og tverrfaglig
 • Du trives med varierte arbeidsoppgaver i et team hvor ingen dag er lik
 • Du er trygg i rollen din
 • Du evner og liker å formidle kunnskap

Vi tilbyr

 • Gode betingelser
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og dynamisk team 
 • Deltagelse i utviklingen av våre DPS
 • Faglig utvikling og mulighet for etterutdanning
 • Deltagelse i Akuttnettverkets samlinger
 • Overlegepermisjoner etter gjeldende regler
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: John Olav Signebøen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 45205022
E-post: johsig@so-hf.no
Arbeidssted
Akutteam - psykisk helsevern og rusbehandling
Cicignongata 19
1603 Fredrikstad