Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en ny kollega som kan overta etter en av våre fastleger som går av med pensjon.

Lysakerfjorden legesenter er en tre-legepraksis. Vi holder til i moderne og attraktive lokaler på bakkeplan, Lysaker Torg 2. Det er kort gangavstand til buss og tog. Gode parkeringsmuligheter 2 etasjer under. Ett kontor er utleid til kiropraktor.

Vi er opptatt av å drive effektivt og økonomisk med vekt på faglighet og fleksibilitet. Laboratoriet er velutstyrt og vi har EKG, spirometri, audiometri, 24-t BT målingsutstyr og utstyr til langtidsovervåkning av hjerterytmen for utredning av hjerterytmeforstyrrelser.

Vi bruker Infodoc Plenario journalsystem som funger trygt og stabilt, og er lett å lære seg. Fra oktober 2023 går vi over til sky-løsning.
Kontoret er tilknyttet de vanlige meldingstjenester som innebærer kommunikasjon med sykehus (lege-lege), hjemmesykepleien og pasienter. Vi er veldig opptatt av eget arbeidsmiljø og derfor stenges digitale kontakter med pasienter i helger og ferier. Det er mulighet for hjemmekontor.

Praksis som skal overdras, er veletablert og veldrevet, med god økonomi. Langsiktig leieavtale. Egen p-plass kan leies. Det er velfungerende, kollegial fraværsordning. Den ene kollegaen er spesialist i allmennmedisin, den andre er ALIS. Det er en godt fungerende ALIS ordning i kommunen.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Lysakerfjorden Legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1476 pasienter, men listetaket er satt til 1300 pasienter (naturlig avgang). Det er mulig å redusere listen ytterligere ved behov
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter ved enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Thomas Fuglerud
Tittel: Tjenesteleder Folkehelsekontoret
Telefon: 456 14 244
Arbeidssted
Lysakerfjorden legesenter
Lysaker torg 2
1366 LYSAKER