Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en ny kollega som kan overta etter at en av våre fastleger slutter.

Arna Clinic er et veldrevet legesenter med 3 fastleger, en privat gynekolog og plastisk kirurg i nye, lyse og moderne lokaler. Legesenteret ligger sentralt på Høvik med god tilgjengelighet på kollektivtransport og parkering.

Klinikken er velutstyrt med lab, EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåling, operasjonsrom m.m.

Kontoret benytter seg av CGM-Journalsystem og Helsenorge timebok.

Vi har et godt samarbeid, felles lunsj og et kjempehyggelig arbeidsmiljø.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Arna Clinic
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1000 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Fuglerud
Tittel: Tjenesteleder Folkehelsekontoret
Telefon: 456 14 244
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter ved enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Arbeidssted
Arna Clinic
Sandviksveien 36
1363 HØVIK