Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege ved Psykosepoliklinikken, Nøtterøy.  

DPS Vestfold har opptaksområde tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 26 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering. DPS har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene på en autonomifremmende måte. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være strukturert, forutsigbart og foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Psykosepoliklinikk nord er lokalisert på Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering,  sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Seksjonen er organisert i et team for førstegangs psykose og et team for tilbakevende psykose. Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet, og har blandt annet strukturert behandling rettet mot psykose som Illness management og recovery, og psykoedukativt familiesamarbeid.  Vi har også behandlingsansvar for pasienter på utskrevet tvunget vern. Vi samarbeider med ulike aktører for helhetlig behandling.  

Vi ser frem til å høre fra deg!

Stillingen innebærer i utgangspunktet deltakelse i felles bakvaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet), vaktordningen er for tiden 16-delt, men vaktdeltakelse er det rom for å drøfte.

Tiltredelse etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper
 • Aktiv deltakelse i avdelingens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert, målrettet og sammenhengende tjenestetilbud
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen, psykisk helsevernloven og tvungent psykisk helsevern
 • Det forutsettes gyldig autorisasjon, oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Å trives med teamarbeid og samarbeid er avgjørende
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 413 06 568
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 934 39 871
Navn: Carina Stensland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 913 54 172
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykosepoliklinikk, DPS Vestfold Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy