Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du bred erfaring som psykiater og ønsker å bidra til å fange opp alvorlig psykisk lidelse tidlig? Vi søker fast overlege i 40-50 % stilling til vårt lille, men svært erfarne TIPS-team.

TIPS Vestfold er lokalisert på Nøtterøy og organisert under DPS Vestfold, Psykosepoliklinikken. Vi er et lavterskel tidlig oppdagelses team og har spesialkompetanse innen tidlig oppdagelse og utredning av psykose og psykoserisikotilstander. Vår målsetting er at alle med tidlige tegn eller symptomer på psykose, uavhengig av diagnose, blir oppdaget og behandlet så tidlig som mulig. Alle som er bekymret for at en selv eller noen man kjenner kan være i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse kan ta kontakt. Det er ikke nødvendig med henvisning for å komme i kontakt med TIPS Vestfold. Vi driver kunnskapsformidling, gir informasjon, råd og veiledning. Der den bekymringen gjelder ønsker det, tilbyr vi kartlegging av psykisk tilstand. Ved mistanke om utvikling av psykose vil TIPS Vestfold tilby utredning og hjelper videre til rask behandling på riktig sted. Vi har rask responstid og «utesko» på.

Skulle det komme frem symptomer på annen psykisk lidelse enn psykose vil vi bistå med hjelp til henvisning videre der det er behov for det.
Vi betjener en TIPS-telefon der vi tar imot henvendelser fra befolkningen generelt, men også fra spesialisthelsetjenesten, fastleger, elevtjenester, kommunale helsetjenester og andre hjelpeinstanser. Vi bidrar innad i spesialisthelsetjenesten med veiledning, kartlegging, drøfting av enkelt pasienter for vurdering med tanke på differensialdiagnostikk og samsykelighet. For å være synlige, besøker vi de fleste videregående skoler i Vestfold en gang i mnd. Der møter vi elever og ansatte. Vi gir også generell informasjon om psykisk lidelse og antistigma arbeid i form av samtaler eller undervisning. TIPS Vestfold er synlig på sosiale medier.

Vi anslår stillingsstørrelse 40-50 %. Om ønskelig er det mulighet for å utvide stillingen til 100% der resterende stillingsbrøk vil bestå av andre oppgaver i Psykosepoliklinikken, samt inngå i vaktordning i DPS Vestfold.

Vi ser frem til å høre fra deg!.

Tiltredelse etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter i tverrfaglig team, både i TIPS Vestfold og psykosepoliklinikkens team for første episode psykose
 • Ved 100 %-stilling kan det bli aktuelt å følge opp pasienter på TPH
 • Oppfølging av somatisk helse og medikamentell behandling
 • Individuell oppfølging og samtaleterapi for enkelte pasienter
 • Familie- og nettverkssamarbeid
 • Ansvar og oppfølging av TIPS kvalitetsregister og forbedringsarbeid, herunder evaluering av egen virksomhet og mulighet for forskning.
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i klinikken og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver internt i klinikken og eksternt
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Lege, spesialist i psykiatri med gyldig autorisasjon
 • God kjennskap til lovverk, veiledere og retningslinjer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Kompetanse og/eller interesse for bruk av Excel og forskning.
 • Interesse for og/eller erfaring med tidlig intervensjon ved psykose
 • Kompetanse og erfaring med kognitiv atferdsterapi er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Utstrakte samarbeidsevner
 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og fleksibel jobb sammen med et meget erfarent og engasjert team
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 413 06 568
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 934 39 871
Navn: Carina Stensland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 913 54 172
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vi søker overlege til TIPS, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy