Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe på kirurgisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling.

Vi har ledig faste 100% overlegestillinger i generell kirurgi. 

Ved kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har vi legespesialister i anestesi, kirurgi, ortopedi, gynekologi og fødselshjelp i 4-delt vakt.  Vi har kirurgisk sengepost som er kombinert med generell kirurgi, ortopedi og gynekologi. Vi har kirurgisk poliklinikk, intensivavdeling med dagkirurgisk seksjon, operasjonsavdeling med 4 operasjonsstuer og en fødeavdeling.

Flekkefjord sykehus er for tiden et akuttsykehus uten traume og akuttkirurgi funksjon, og det arbeides målrettet med å gjenåpne dette. I dette arbeide blir du en viktig bidragsyter. SSHF arbeider aktivt med å få til et nettverkssamarbeid innen kirurgi med andre sykehus og helseforetak. 

Flekkefjord by er et godt sted å jobbe, bo og leve for mennesker i alle aldre. Korte avstander til jobb, skole, fritidsaktiviteter og sentrum gjør at du får mye ut av hverdagen sammen med venner og familie. Se hva Flekkefjord by har og tilby her og her

Flekkefjord kommune hjelper gjerne til med integrering i lokalsamfunnet dersom det skulle være ønskelig. Kommunen vil også kunne medvirke i flytteprosessen og til å skaffe bolig i en overgangsperiode. Lister næringsforening stiller med jobbgaranti for partner til generell kirurger som blir ansatt.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utføre legearbeid som spesialist i generell kirurgi i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Poliklinikk, operasjon og dagkirurgiske inngrep. 
 • Du fører pasientjournal etter gjeldende regler og kvalitetssikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser, samt medisinsk koding ihht regelverket.
 • Du har ansvar for å informere/være i dialog med pasient og pårørende om pasientens sykdom og helsetilstand. Du bruker seksjonens rutiner for medvirkning.
 • Du deltar i veiledning og undervisning av LIS1 og du har selvstendig ansvar for å holde deg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Har norsk autorisasjon, og er spesialist i generell kirurgi.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige norsk ferdigheter er nødvendig.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og motiveres av å arbeide på lokalsykehus, der din kompetanse får stor betydning for sykehuset. 
 • Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.
 • Kommunikasjon og samarbeid med kolleger og pasienter er viktig med tanke på godt arbeidsmiljø og kvalitet på arbeidet.
 • Samarbeider godt med dine overlegekollegaer. 
 • Ha gode evner til å samarbeide med andre yrkesgrupper i team rundt pasienten, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og strukturert, og med høy arbeidskapasitet.
 • Er motivert for å dele din kompetanse og bidrar til utdanning, kurs og opplæring internt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Lister næringsforening stiller med jobbgaranti for partner til generell kirurger som blir ansatt
 • Flekkefjord kommune vil kunne medvirke i flytteprosessen og til å skaffe bolig i en overgangsperiode
 • Ansettelse i et lokalsykehus som dekker flere fagområder og pasientgrupper.
 • Spennende utfordring i utvikling og oppbygging av kirurgisk avdeling.
 • Egne kompetanseplaner for nyansatte. 
 • Tilrettelegging for faglig påfyll og opprettholdelse av kompetanse.
 • Faglig nettverk på tvers i foretaket.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement

På denne lenken kan du se hva Flekkefjord by har og tilby med tanke på arrangementer, opplevelser, attraksjoner, overnattinger, turområder, bomuligheter, lag og foreninger etc. .   

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Tone Kristin Hansen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: +47 91107734
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image