Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Diagnostisk klinikk omfatter ulike fagområder innen immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, nukleærmedisin, patologi og radiologi. Vi tilbyr tjenester til sykehuset og primærhelsetjenesten i Nordlandssykehuset HF og delvis til nabohelseforetakene. Vår klinikk legger stor vekt på faglig rådgivning.

I 2007 flyttet laboratoriespesialitetene inn i et nytt bygg utstyrt med moderne og effektivt utstyr. Vi legger stor vekt på samarbeid mellom de ulike laboratoriespesialitetene. Gjennom vår nye organisasjonsstruktur har vi fokusert på å bygge opp en laboratorieorganisasjon som prioriterer utvikling, kvalitetssikring og kompetansebygging. I 2020 implementerte vi også ny lab-automasjon.

Innen fagområdet medisinsk biokjemi har vi omfattende virksomhet som dekker de fleste områder innen faget. Avdelingen vår har én avdelingsoverlege, tre overlegestillinger og to stillinger for lege i spesialisering. Vi har nå ledig et LIS vikariat for 1 år med gode muligheter for forlengelse. 

Vi tilbyr full spesialistutdanning i medisinsk biokjemi ved vår avdeling. For å oppnå bestemte læringsmål kan det være aktuelt med noen dagers hospitering ved UNN, slik det er beskrevet i utdanningsplanen for fagområdet. Du kan lese mer om dette her.

Vi har nå et ledig 1 års vikariat for LIS 2/3 i medisinsk biokjemi med mulighet for forlengelse, og tiltredelse er ønsket så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

Som LIS 2/3 i medisinsk biokjemi vil du få opplæring i svarutgivelse og tolkning av diverse analyser inkludert serum og urin proteinelektroforese ved utredning av myelomatose, isoelektrisk fokusering av spinalvæske proteiner og svarutgivelse av hematologiske cytogrammer etter leukocytt differensialtelling. I tillegg besvare ulike belastningsundersøkelser, noen hormonanalyser, samt spesialanalyser som katekolaminer og porfyriner. Vi arbeider også med kvalitetssikring av analysekvaliteten. 

Våre LIS håndterer også telefonhenvendelser fra rekvirenter både innenfor og utenfor sykehuset. Vi gir opplæring i kvalitetsarbeid og deltar i internundervisning.

Som utdanningskandidat hos oss får du tildelt en personlig veileder og følger et godkjent individuelt utdanningsprogram. Det er også mulig å kombinere utdanningen med forskning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/turnustjeneste
 • De som har arbeidserfaring fra LIS-stilling i medisinsk biokjemi vil bli foretrukket

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som er ansvarsbevisst og med interesse for diagnostikk og utredning av ulike sykdommer. 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby deg en variert og spennende arbeidsplass der du blir en verdifull del av et effektivt arbeidsmiljø med dyktige og kompetente kolleger
 • Vi har investert i en ny og moderne maskinpark som du vil ha tilgang til. Kontor i tredje etasjen i O-fløya i lab. bygget
 • Som ansatt vil du bli medlem av vår pensjonsordning med 2 % pensjonstrekk, samt ha tilgang til gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Nordlandssykehuset er stolt av å være en IA-bedrift som prioriterer inkludering og tilrettelegging for våre ansatte
 • Vår beliggenhet gir deg fantastisk natur med mange muligheter for flotte turer, og Bodø har et rikt og aktivt kulturliv

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Ole Lars Brekke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4741451690
E-post: ole.lars.brekke@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk biokjemi, Diagnostisk klinikk
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image