Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
En av våre dyktige fastleger går av med pensjon i løpet av høsten 2023. Vi har derfor en ledig fastlegehjemmel lokalisert sentralt i Sarpsborg ved Sentrum legesenter. Hjemmelens nåværende listetak er på 900 og hjemmelen er ledig fra 22.11.23. Dersom ønskelig kan det avtales tidligere overtakelse og overlapp med avtrappende fastlege.

Sentrum legesenter ble etablert 2001 med to fastleger og er et veldrevent legesenter med en stabil bemanning. Senteret bruker Winmed hosting , et skybasert journalsystem med mulighet for hjemmekontor, samt Pasientsky. Ved tiltredelse blir du del av et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Det er lyse fine lokaler med resepsjon, venterom, laboratorium, 2 legekontor, samt undersøkelsesrom og behandlingsrom. 

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt.
  • Det er lav legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske.
  • Kommunen har fast ansatte nattevaktleger på legevakten og beredskap på dagtid ivaretas også av kommunalt ansatte leger.
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
  • Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin,  jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
Personlige egenskaper

Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.

Vi tilbyr
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder for fastlegeordningen og kommuneoverlege.
 • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset i Sarpsborg er godkjent som læringsarena for læringsmålene ALM 055 og 085, og er et alternativ til sykehustjeneste.
 • Våren 2023 ble en ny fastlegestrategi vedtatt. Følgende punkter ligger i strategien.
  • Rekrutteringstilskudd: 300.000 kr ved kjøp av hjemmel/150.000 kr ved opprettelse av ny hjemmel.
  • Kommunalt ansatt vikar: Tiltaket innebærer at kommunen ansetter en eller flere leger på fastlønn som kan være vikar for de selvstendig næringsdrivende legene ved behov, dersom de ikke selv får tak i vikar.
  • Kompensasjon til kollegaer ved fraværsdekning utover 8 uker kollegial fraværsdekning.
  • Kommunal sykelønn ved egen eller barns sykdom: Selvstendig næringsdrivende fastleger i kommunen for 60 % praksiskompensasjon etter allmennlegeforeningens takster i inntil 10 dager pr år ved egen sykdom eller sykdom hos barn.
  • Praksiskompensasjon ved kurs: Selvstendig næringsdrivende spesialister får 60 % praksiskompensasjon etter allmennlegeforeningens takster i inntil 10 dager pr år for tellende kurs for å beholde spesialisering.
  • Praksiskonsulent: Det opprettes en 20 % stilling som kommunal praksiskonsulent etter modell fra sykehusets praksiskonsulent ordning.
  • Møtekompensasjon: Fastleger som møter i samarbeidsmøter i regi av kommunen som ikke utløser takster, gis samme avlønning som fastlegearbeid i utvalg i Helsefellesskapet.
Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med den andre legen ved legesenteret.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Lorentzen
Tittel: Fastlege - hjemmelsinnehaver
Telefon: 928 59 185
E-post: jan-lorentzen@hotmail.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Benedicte Braathe
Tittel: Teamleder
Telefon: 486 62 830
E-post: benedicte.braathe@sarpsborg.com
Navn: Rene Schwartz
Tittel: Fastlege ved Sentrum legesenter
Telefon: 959 07 059
E-post: warnsgt@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Sentrum legesenter
Torget 5
1707 SARPSBORG