Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du indremedisiner med interesse for intensivmedisin?

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand har ledig 1 x 100 % stilling som overlege tilknyttet medisinske pasienter ved intensivavdelingen. Som medisinsk overlege ved intensiv vil du jobbe sammen med anestesilege/intensivlege og tett på medisinske grenspesialister. Du vil ha hovedansvar for oppfølgingen fra medisinsk side, mens relevante grenspesialister gjør tilsyn ved behov.

LiS-lege med kort tid igjen til ferdig spesialisering oppfordres til å søke.

Medisinsk avdeling har, i tillegg til pasienter på intensiv, en intermediær enhet med 8 senger. Denne bemannes fra kardiologisk seksjon. Det er ønskelig å knytte stillingen som overlege på intensiv opp til  akuttmedisin, intensiv og intermediær, men tilknytning til annen grenspesialitet kan vurderes dersom søker har spesiell kompetanse.

Tiltredelse etter avtale.

Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.

Medisinsk avdeling har spesialister i alle grenspesialiteter. Det er egen kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Det er 19-delt tertiærvakt for overleger i avdelingen og deltakelse i vakt må påregnes. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan. Avdelingen har høyt tempo, godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin med eller uten grenspesialitet, evt. LiS med kort igjen til ferdig spesialisering.

Personlige egenskaper

 • Har interesse for intensivmedisin
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har bred indremedisinsk kompetanse
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø
 • En avdeling som har ansatt grenspesialister i alle grener
 • Mulighet for videreutvikling av kompetanse innen akutt og intensivmedisin
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning må påberegnes.
 • Vi håper du vil bli vår kollega.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Rita Helleren
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 37 64
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image