Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Eidsvoll legevakt gir øyeblikkelig helsehjelp til pasienter i alle aldre som har ulike helseutfordringer. Legevakten har også ansvar for Hurdal kommunes innbyggere på kveld og helg, samt tre kommunale øyeblikkelig hjelp-senger (KØH). Til sammen er legevakten ansvarlig for cirka 30.500 innbyggerne.

Legevakttelefonen er betjent på døgnbasis. På dagtid i ukedagene ivaretas øyeblikkelig hjelp-ansvaret av fastlegekontorene. Legevakten har legebemanning fra kl. 16.00-08.00 på ukedagene, og hele døgnet i helg og høytider når fastlegekontorene er stengt.
Som lege vil arbeidsdagene dine variere. Å jobbe på legevakt er en givende og spennende oppgave. Arbeidsoppgaven består av ordinært legevaktsarbeid med tett og et godt samarbeid med sykepleiertjenesten. Vi er ute etter deg som er faglig oppdatert og som veileder/deler din kompetanse med dine kollegaer, slik at vi sammen yter enda bedre helsehjelp til pasientene våre. Legevakta samarbeider tett med fastleger, AMK-sentralen og øvrige nødetater.
 
Er du en lege som er opptatt av fag og kvalitet og har evne til å se løsninger framfor begrensninger i møte med ulike utfordringer i hverdagen? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

To 40 % stillinger eller en 80 % stilling etter vurdering av aktuell kandidat. 

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk og behandling av pasienter med akutt sykdom og skade
 • Telefonkontakt, utrykning og sykebesøk ved behov
 • Tilsyn med pasienter ved øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØH)
 • Dokumentasjon i aktuelle fagsystemer
Kvalifikasjoner
 • Godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller godkjenning som allmennlege som tilfredsstiller kompetansekrav i henhold til paragraf 7 i akuttmedisinforskriften.
 • Gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og utrykningskompetanse er ønskelig, men ikke et krav.
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss.
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt.
 • Du er robust og håndterer vanskelige situasjoner.
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner
Vi tilbyr
 • Stillingsstørrelse 40 % x 2 eller ev. en 80 % stilling etter vurdering
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Turnus, dag, kveld, helg eller natt
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Vilkår i henhold til gjeldende tariffavtale
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legevakt/KØH, Eidsvoll kommune
Helge Neumannsveg 5
2080 EIDSVOLL