Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi ser etter en person som er fremoverlent, faglig engasjert og har evnen til å takle utfordringer både som en del av et team og selvstendig. Du bør også være motivert for å bidra til videreutviklingen av vår anestesiavdeling.

Kirurgisk klinikk gjennomgår endringer med en økende satsing på å konvertere operasjoner fra inneliggende til dagkirurgi. Vi er også midt i en prosess der vi undersøker muligheter for å styrke vår intensivkapasitet.

Som en del av Anestesiavdelingen vil du arbeide på operasjonsavdelingen, dagkirurgisk enhet samt den felles kirurgiske og medisinske overvåkningsenheten. Avdelingens størrelse gir varierte faglige utfordringer, og gode muligheter for fleksibilitet. Anestesilegene har også ansvar for behandling av pasienter på overvåkningsavdelingen som krever intensivbehandling, hovedsakelig medisinske pasienter. Kirurgisk klinikk samarbeider med Helse Bergen vedrørende mottak av øyeblikkelig-hjelp pasienter innen ortopedi og kirurgi. Inntaket av kirurgiske pasienter utgjør ca. 60 % ortopedi og 40 % generell kirurgi og urologi. Hvert år utføres rundt 5200 anestesier fordelt på 8 operasjonsstuer.

For tiden har overlegene en 9-delt vaktturnus med tilstedeværende vakt. På sykehuset har vi to stillinger tilgjengelig for Leger i spesialisering.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi innen kirurgi og ortopedi
 • Pre-operativ klargjøring av pasienter 
 • Post-operativ smertelindring 
 • Oppfølging av kirurgiske/medisinske intensiv pasienter
 • Veiledning av leger i spesialisering ( LIS)

Kvalifikasjoner

 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må legges ved søknad (gjelder bare for helsepersonell)
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i anestesiologi 
 • Det er en fordel med erfaring fra regional anestesi, men opplæring kan bli gitt 
 • God faglig vurderingsevne, arbeide målrettet og strukturert
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestre høyt tempo
 • Gode samarbeidsevner,  arbeidsvillig og initiativrik

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du samarbeider godt med andre, og er en god støttespiller i teamet
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring

Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Heidi Bergsvåg
Tittel: Avdelingsoverlege anestesi
Telefon: 46896847
E-post: heidi.bergsvaag@haraldsplass.no
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdalen 8 c
5009 Bergen