Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Spennende, fleksibel og utviklende stilling. Vil du være med å videreutvikle legerollen i TSB sammen med oss i avdeling rus og avhengighet? Da er dette jobben for deg!

Vi er en spennende avdeling i stadig utvikling. Nå ønsker vi oss en medisinskfaglig rådgiver med på laget.

Avdelingen er opptatt av å gi god, virkningsfull og nyttig behandling til våre pasienter. Vi er opptatt av videreutvikling av den helsehjelpen vi gir både faglig, organisatorisk og å ta i bruk nye digitale løsninger som kan understøtte det kliniske arbeidet. I dette arbeidet er legerollen i TSB helt sentral. Som bidragsyter inn i dette arbeidet søker vi nå etter medisinskfaglig rådgiver som sammen med fagstab og i tett samarbeid med medarbeidere og ledere i avdelingen ønsker å bidra inn i dette arbeidet. Stillingen er lokalisert på Åråsen, med mulighet for hjemmekontor.

ARA Ahus er en av landets største avdelinger for behandling av rus- og avhengighetslidelser, med opp mot 250 årsverk totalt. Avdelingen dekker et stort geografisk område og består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker (lokalisert på hhv. Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Grorud og Ski) og 4 døgnenheter (lokalisert på hhv Årnes, Lillestrøm, Nordbyhagen og Ski). Alle våre seksjoner er tverrfaglig sammensatt og utfører tjenester iht krav og forventninger i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Vi ser etter deg som er engasjert og som har lyst til å bidra inn i utviklingen av dagens og fremtidens tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
 • Vi søker etter deg som sammen med legekollegaer og ledelse i ARA ønsker å videreutvikle legerollen i TSB til det beste for våre pasienter. 
 • Være utdanningsansvarlig overlege i avdelingen, og bidra til gode utdanningsforløp i samsvar med læringsmål i spesialistutdanningen for leger.
 • Lede legemøter i ARA bestående av 9 overleger og 9 LIS
 • Videreutvikle rutiner og prosedyrer for det medisinskfaglige arbeidet i avdelingen.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning i forhold til medisinskfaglige spørsmål.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i rus og avhengighetsmedisin
 • Erfaring fra klinisk arbeid i TSB

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjement 
 • Du har et ønske om å videreutvikle legerollen i TSB i tråd med nasjonale føringer og til det beste for våre pasienter
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i en avdeling der vi jobber med videreutvikling av vårt tjenestetilbud
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Stor grad av fleksibilitet og påvirkning av egen arbeidshverdag
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Gode kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Gro Helen Øiestad Nordberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41445306
Navn: Saara Katariina Rian
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 90157911
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern og rus, ARA avdeling 
C. J. Hansens vei 3B
2007 Kjeller