Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Valhalla helsesenter får en ledig legestilling. Valhalla er en attraktiv arbeidsplass med god legedekning hvor du blir del av et godt fagmiljø. Ønsket oppstart oktober 2023.

Valhalla helsesenter har avdelinger for korttidsopphold, avlastningsopphold, responssenter og øyeblikkelig-hjelp-avdeling, det er totalt 83 plasser.  Legevaktsentralen har også sine lokaler på Valhalla.

Valhalla helsesenter er godkjent som institusjonstjeneste for ALIS-lege, og de faste legene gir veiledning og supervisjon. Det er derfor ønskelig med lege som er allmennlege spesialist eller har annen relevant spesialitet. 

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.

Kristiansand kommune har i tillegg 14 andre bo,-og omsorgssenter og det er regelmessige felles fagmøter for alle legene som jobber på de ulike institusjonene. 


Arbeidsoppgaver
Legen har medisinsk ansvar for innlagte pasienter. Arbeidsoppgaver kan varierer. 
 • Mottak av nye pasienter
 • Medisinsk oppfølging under oppholdet. 
 • Tverrfaglige møter er sentralt i tilbudet til pasientene
 • Oppfølging av prøvesvar og tilbakemeldinger
 • Utskrivelser med epikriseskriving
 • Pårørendesamtaler
 • Samarbeid med sykehus, fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Deltagelse i legemøter og internundervisning er viktig for å ivareta fagutviklingen
 • Supervisjon og veiledning av kolleger

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet er ønskelig.
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med midlertidig lisens kan ikke søke.
 • Villig til å starte på et spesialiseringsløp i allmennmedisin, eller ha en annen relevant spesialitet.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Overlege tilknyttet tjenestene.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS/LIS3. 
 • Om du ønsker det, åpnes det for deltagelse i legevakt
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktperson
Navn: Elin G Bredal Solheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 47285595
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S