Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker en faglig engasjert psykiater med interesse for vår pasientgruppe. Arbeidsoppgaver er utredning, behandling og differensialdiagnostikk som skjer i et tverrfaglig fagmiljø. Vi har ledig 100 % stilling som psykiater ved vårt psykoseteam /TiRe i poliklinikk fra medio oktober 2023. 

Seksjon psykose er tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 2 psykologer, 4 psykiatriske sykepleiere. 
Seksjon psykose er alltid i utvikling der vi tilpasser oss krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant og godt organisert psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon med rask utredning og behandling. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester med samtidig ruslidelse. Vi gjør stadig oftere differensialdiagnostisk arbeid. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner og tar blodprøver i egen seksjon. 
Vi har også ansvar for behandling av pasienter med Bipolar Lidelse type  1.  Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuell behandling, gruppebehandling  IMR (Illness Management Recovery) og vi har Bipolargruppe i periododer. Flere behandlere har tilleggsutdanning i kognitiv terapi. Vi har IPS ( Individual placement and support ) jobbspesialister med i pasientbehandlingen. 

Vi har nært samarbeid med pårørende og inviterer til pårørendekveld x 2 pr år. Vi samarbeider med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene.

Vi har et nært samarbeid med FACT Gardemoregionen.

Ved DPS Øvre Romerike er det 10 overlegestillinger inklusive medisinsk faglig rådgiver. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.
DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, seksjon psykose, almennpoliklinikken, seksjon gruppeterapi (SFG) og akutt- teamet, samt en døgnenhet med 18 sengeplasser. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. FACT Gardermoregionen er lokalisert i Nannestad. 

DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og  10 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter.
Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med  ca 83.600  innbyggere over 18 år. 

Alle må søke elektronisk.

Du er velkommen som søker til stilling som psykiater i et utviklingsorientert fagmiljø.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av egne pasienter på liste.
 • TUD arbeid.
 • Er lege og spesialist  i forløp der andre kolleger er behandler.
 • Utføre spesialistvurderinger/rådgiving/ medisinvurderinger ,kvalitetssikring av pasientforløp i team, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler.
 • Samarbeid med kolleger i teamet.
 • Ukentlig utredningsmøte.
 • Ukentlig behandlingsmøte.
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med fastlegene.
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten. 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam.
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt.
 • Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet.
 • Veilede leger i spesialisering.
 • Frivillig deltakelse i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus. 
 • Bistå andre seksjoner ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Forståelse og erfaring med tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling. 
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide med andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 • Må ha en interesse for å arbeide i team
 • Ha god psykoseforståelse.
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

 • Videre faglig utvikling og kompetanse. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Andersen Landet
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797661359
E-post: kristin.andersen.landet@ahus.no
Navn: Marianne Slåstad
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 63941300
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon psykose/ TiRe DPS Øvre Romerike
Henrik Bullsvei 123
2052 Jessheim