Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Seksjonen har behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer og vi har nå ledig:
5 x 100% vikariat 

Avdelingen har 10 overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har ca. 1900 fødsler i året, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner per år.  

Spesialitet: Fødsel- og kvinnesykdommer 

Vaktordningen er for tiden 8-delt primærvakt. Avtjening av kirurgisk tjeneste foregår ved eget sykehus etter søknad til Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk, SiV HF.

Ved omrokkering internt kan øvrige søkere bli vurdert for tilsvarende stilling uten ny utlysning.

Ønsket tiltredelse 01.10.23 eller etter avtale. Vi ser frem til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver knyttet til fødsel- og kvinnesykdommer

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring innenfor gynekologisk fagfelt
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både med pasienter og kollegaer
 • Forskningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og høy relasjonell kompetanse
 • Åpen for nye utfordringer
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, må beherskes for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Du ser verdien av et godt arbeidsmiljø, og ønsker å bidra til dette
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En variert arbeidsdag i et faglig og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Steinar Fritzner Rafaelsen Holmsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4799535025
E-post: stehol@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Gynekologisk seksjon - Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg