Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Utdanningsstiling for LIS i barne- og ungdomspsykiatri.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved sykehuset Østfold (avd BUP/HABU) består av ni seksjoner ved ulike lokasjoner i gamle Østfold fylke. Fem lokale poliklinikker, fylkesdekkende nevroenhet, Åsebråten dag/døgn, Ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes og seksjon for barne- og ungdomshabilitering. Avdelingen har høy utdanningsaktivitet og satser blant annet på å utdanne leger innen spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri.

Det er nå ledig to stillinger for lege med gjennomført LIS 1 og som ønsker spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri. Hele spesialiseringsløpet gjennomføres ved sykehuset Østfold.
 

Arbeidsoppgaver

Utdanningsløpet baserer seg på klinisk arbeid, veiledning og undervisning etter en tilpasset rotasjonsplan hvor avdelingen legger til rette for praksisperioder i lokal poliklinikk og døgnseksjoner, samt i barneavdeling og voksenpsykiatrisk avdeling.

Utdanningen omfatter arbeid i poliklinikk og døgnseksjon inkludert akutt arbeid. LIS har anledning til å gå i barne- og ungdomspsykiatrisk vakt etter særlig opplæring.

LIS får opprettet egen utdanningsplan hvor LIS følger opp sin progresjon etter definerte læringsmål. Utdanningsløpet tar ca 5,5 år å gjennomføre på full tid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Sertifikat for bil

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode evner til samarbeid på tvers av faggrupper
 • Fleksibel og robust
 • Imøtekommende og nysgjerrig i møte med barn, ungdom og familier

Vi tilbyr

 • Et fullstendig spesialiseringsløp i eget sykehus
 • Veiledning
 • Jevnlig kontakt med utdanningsansvarlig overlege
 • Legeundervisning lokalt
 • Legeundervisning regionalt i samarbeid med andre HF
 • God dialog på tvers av seksjoner i avdelingen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Nordheim Reitan
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 911 51 519
Navn: Ragnhild Tranøy
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 995 66 450
Arbeidssted
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering
Kalnesveien 300
1712 Grålum