Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Nesttun, Nesttunveien 92, 5221 Nesttun. Ledig fra oktober/november 2023. 

Legene på Nesttun er et nytt legesenter sentralt på Nesttun. Legesenteret holder til i moderne lokaler i samme bygg som WeCare (bak Kiwi ved Nesttun terminal). Det er gode transportmuligheter med buss og bybane til Nesttun terminal som ligger i umiddelbar nærhet til legesenteret, samt gode parkeringsmuligheter i parkeringshuset.

Legesenteret er veldrevet og velutstyrt med i dag 3 fastleger. Fra og med 01.09.23 vil det være 4 fastleger ved legesenteret,

Kontoret benytter Infodoc Plenario /Server i Sky journalsystem, Norsk Helsenett, SMS-Helserespons, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien og telefonløsning fra Phonero, Telia Norge.

Nåværende listelengde er 950.

Det er i dag mange leger som ønsker mindre ansvar for drift og administrasjon av legesenter. Ved Legene på Nesttun utføres driftsoppgaver og administrasjon av Smartlegen. Det vil med dette legges til rette rette for at legen vil få bedre tid til pasienten. For denne driftsformen og tjenesten betaler fastlegen en fast månedlig leie til Smartlegen, og man kjøper seg ikke inn på eiersiden til praksisen. Nåværende fastleger ved Legene på Nesttun og ved andre legesentre med samme driftsform gir gode tilbakemeldinger om ordningen.

Betingelser for overtagelse av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at hjemmelen videreføres i samme lokaler.


Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Leo Stephen Maxwell
Tittel: Fastlege
Telefon: 95774651
Navn: Sondre Kirchhoff Solnørdal
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40810371
Navn: Remi Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40803061
Arbeidssted
Nesttunvegen 92
5521 HAUGESUND
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image