Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut 100 % stilling som fastlege allmennmedisin ved Kragsgata legesenter i Risør kommune.

Senteret består av tre legehjemler, to private og en kommunal. 

Driftsform er fastlønnet kommunal stilling, men om ønskelig også åpent for tildeling av hjemmel som selvstendig næringsdrivende. Listelengde p.t. 700 pasienter

Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fire av legene er spesialister i allmennmedisin. Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.

Kommunestyret har vedtatt et samlokalisert legesenter lokalisert på Frydenborgsenteret. Målet er å få til et robust legesenter, og samtidig få en faglig styrkning ved at store deler av kommunens helsetjeneste blir fysisk samlet. Prosessen er påbegynt, og vi ønsker en ny lege velkommen til å bidra for å skape et framtidsrettet legesenter.

Risør kommune er en del av en interkommunal legevakt lokalisert i Arendal. Senteret bruker Infodoc Plenario.   

Arbeidsoppgaver
Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin eller som ønsker å videreutdanne seg til dette. Risør kommune er godkjent utdanningsvirksomhet, og kan tilby avtale for lege i spesialisering (ALIS avtale). Listetak er p.t. på 700.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde er kurativt legearbeid slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Herunder deltakelse i interkommunal legevakt og daglegevakt.  Stillingen kan i tråd med avtaleverk bli tillagt andre kommunale oppgaver dersom det er hensiktsmessig og gjennomførbart. Primæroppgave er å drifte fastlegepraksis.

Utdanningsnivå
 • Høgskole/universitetsnivå
 • Medisin                                                                                                
 • Utdanningstittel: Lege      
 • Stilling: lege, Allmennmedisin                                                               

Kvalifikasjoner
Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. (Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede).

Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd. Personlig egnethet og evne til å drifte praksis vil bli vektlagt. Tjenesten er på vei inn i en stor omstilling, så evne og vilje til å jobbe målrettet i team er en viktig egenskap.

Språk
 • Norsk

Vi tilbyr
 • Fast 100 % stilling. Oppstart 1/11 eller etter nærmere avtale
 • Et godt arbeidsmiljø, lyse lokaler med godt utstyr og romslige kontorer
 • God dekning av hjelpepersonale med kombinasjon av sykepleier og legesekretær. Gjenværende leger er begge allmennlegespesialister.
 • Mulighet for inngåelse av ALIS avtale med veileder på kontoret
 • Lønn etter avtale eller inngåelse av individuell driftsavtale. Fastlønn etter kvalifikasjoner kombineres med provisjonslønn.
 • Mulighet for å være med å utvikle et framtidsrettet samlokalisert legesenter  
 • Ta gjerne kontakt. Vi legger gjerne til rette for at du kan møte ansatte, se på forholdene og høre litt om hvilke planer Risør kommune har for framtidens tjenester. 
Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av selgere.                                                      
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
E-post: Bjorn.Haugersveen@risor.kommune.no
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 20 078
E-post: Hans.Tomter@risor.kommune.no
Arbeidssted
Kragsgate legesenter
Krags gate 48B
4950 RISØR