Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandens Medisinske Senter har en ledig etablert fastlegehjemmelen. Tiltredelse etter avtale.

-Hjemmelen står i dag med 500 pasienter, men kan justeres opp. 
-Legesenteret har 4 fastlegehjemler.
-For mer informasjon: https://sandensmedisinskesenter.klinikk.pasientsky.no/no/

Legesenteret er et av tre senter i kommunen som har startet opp Primærhelseteam. Dette er en oppgave som det gis tilskudd til fra Hdir. Primærhelseteam avlaster fastlegene og gir et bedre tilbud til pasientene. Det gir en større bredde og flere muligheter i tilbudet fra legesenteret. Teamet har faglig samarbeid med de andre primærhelseteamene og Kristiansand kommune. 

Senteret har LIS1 tilknyttet kontoret. 

Sandens Medisinske Senter ligger midt i Kristiansand sentrum, og er lett tilgjengelig for publikum. Senteret er veldrevet, godt utstyrt og har stabile, kompetente helsesekretærer.
Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Vi har egen LIS3 - koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet.
Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.

Vi søker ALIS tilskudd etter gjeldende satser hos helsedirektoratet til spesialiseringsløp i Allmennmedisin.

Kommunen tilbyr etableringstilskudd på 200 000 kroner i året i to år. Totalt 400 000 kroner.

Det gis utvidet basistilskudd til fastleger med listelengde over 800 pasienter.

Arbeidsoppgaver
-Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
-Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
-Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
-Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.

Kvalifikasjoner
-Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
-Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
-Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
-Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
-Krav om politiattest.

Personlige egenskaper
-Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
-Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
-Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
-Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
-Mulighet for faglig og personlig utvikling.
-Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
-Primærhelseteam
-Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 

Informasjon om søknad
Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jørgen Nicolai Christiansen
Tittel: Lege
Telefon: 900 12 164
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder Samfunnsmedisin
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Dronningens gate 15
4610 KRISTIANSAND S