Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til barn, unge og voksne hørselshemmede, døve og døvblinde, svaksynte og blinde fra hele landet.
Vi utreder og behandler hele spekteret av psykiske lidelser. Våre pasienter kan ha kompliserte, sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi har behov for tverrfaglig samarbeid for å gjøre gode utredninger og gi god behandling.
Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger.

Vår visjon er at pasientene skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen. NBSPH er en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS.

NBSPH har rundt 35 ansatte og består av 3 enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten. Denne stillingen er tilknyttet Voksenenheten.

Du må kunne -  eller ha lyst til å lære tegnspråk! 

Er du nysgjerrig eller ønsker å vite mer om NBSPH? Ikke nøl med å kontakte oss for en prat!

Tiltredelse 1. november 2023.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning av psykiske lidelser
 • Vurdere somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
 • Poliklinisk behandling og oppfølging
 • Medikamentell behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team knyttet til pasientenes behandling 
 • Undervisning, veiledning og deltagelse i faglige prosjekter
 • Samarbeid med pårørende, primærhelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar for pasientgruppen; noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri. Lege med kort tid igjen til spesialisering og andre spesialiteter kan komme i betraktning.
 • Evne til å tenke bredt rundt kliniske problemstillinger 
 • Ønskelig med tegnspråkkompetanse
 • Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
 • Ønskelig med erfaring med målgruppene
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer  
 • Har engasjement og interesse for feltet
 • Har gode evne til målrettet og strukturert arbeid 
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har god evne til å få kontakt med mennesker 
 • Er initiativrik og fleksibel   
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid - individuelt og i gruppe
 • Deltagelse i tverrfaglige nettverk
 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
 • Legegruppe med seks spesialister 
 • Tegnspråkopplæring
 • Mulig å kombinere klinisk arbeid og fagutvikling innen feltet
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag      
 • Stillingen er uten vaktordning 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av vårt velkomstprogram
 • Mer informasjon på vår nettside  www.nbsph.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Bang Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95709684
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image