Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig overlegevikariat ved Barne- og ungdomsklinikken!

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca 575 000 innbyggere og befinner seg ca 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum. 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus betjener en barnepopulasjon på 125 000 fra et demografisk variert opptaksområde. Med sine drøyt 300 ansatte er klinikken en av Norges største barneavdelinger.

BUK består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Det kan være mulighet for arbeid ved avdeling Kongsvinger, etter nærmere avtale.

BUK har fra vinteren 2023 16-delt primærvakt (leger i spesialisering) - , 12-delt sekundærvaktsjikt (overleger) og 12-delt sekundær dagvakthelgsjikt (overleger). 

I tillegg har vi eget 5-delt nyfødtvaktsjikt med hjemmevakter. Det må påregnes deltagelse i ett av vaktsjiktene. Vi har i tillegg forsterket bemanning om kvelden og i helgene. 

Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling. Forskningskompetanse vil bli vektlagt.

Vi søker etter lege med spesiell interesse innenfor onkologi, kardiologi eller endokrinologi. Annet fagfelt kan også være aktuelt for riktig kandidat.
Oppstart etter avtale og vikariatets lengde er ut 2024, med mulighet for forlengelse. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold som vi ser på som en stor styrke for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer arbeid innenfor onkologi, kardiologi eller endokrinologi, eventuelt annet fagfelt for riktig kandidat, på poliklinikken og inneliggende pasienter
 • Deltagelse i ett av vaktsjiktene for overleger må påregnes
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90 63 49 93
E-post: olzi@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen