Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kirurgisk klinikk driver planlagt kirurgi, og pasientene kommer fra hele landet. Vi tar årlig imot om lag 45 000 pasienter som polikliniske konsultasjoner og utfører 8 000 elektive inngrep. Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-halssykdommer. Operasjonene blir utført i store volumer, og med høy kvalitet som kontinuerlig overvåkes gjennom et lokalt kvalitetsregister. Klinikken har et aktivt forskningsmiljø og holder jevnlige kurs, hvor kirurger fra hele landet deltar.

Øre-nese-halsavdelingen er blant de største i landet på nese-/bihulekirurgi og var tidlig ute med bildenavigert kirurgi. I tillegg utfører avdelingen en rekke høyspesialiserte prosedyrer innen laryngologi og otokirurgi samt bløtdelskirurgi. Avdelingen har en omfattende virksomhet innen pasientgruppen barn, som gjør at også anestesiavdelingen har betydelig erfaring med barneanestesi. Øre-nese-halsavdelingen har et sterkt og positivt fagmiljø som årlig gjennomfører mer enn 20 000 polikliniske konsultasjoner og om lag 2 800 operasjoner. Avdelingen er aktiv innen utredning og behandling av søvnlidelser med fagansvar for egen søvnenhet. Avdelingen har forskningskompetanse der 3 leger har Phd og ytterligere skal en lege levere sin avhandling i år. Videre samarbeider avdelingen med Akershus Universitetssykehus om utdanning av leger i spesialisering (for tiden to LIS).

Vi søker nå en inspirerende og kompetent leder som brenner for videre utvikling av vår øre-nese-halsavdeling, og som ser sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og høy kvalitet på pasientbehandlingen. Du har gode analytiske evner, er ansvarlig, systematisk og helhetstenkende. Vi ser for oss at du er en relasjonsbygger, som evner å motivere dine medarbeidere med et sterkt faglig engasjement. Samtidig er du tydelig og beslutningsdyktig, og du evner å prioritere mellom arbeidsoppgaver. Stor arbeidskapasitet og god organisasjonsforståelse vil være viktig i stillingen. Stillingen byr på gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. I Kirurgisk klinikk vil du være omgitt av hyggelige kollegaer i et fagmiljø preget av kompetanse og engasjement.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:
 • Lederansvar for øre-nese-halsavdelingen der du rapporterer til klinikksjef
 • Kontinuerlig arbeide med å videreutvikle pasientbehandlingen
 • Ha en ledende rolle i avdelingens kvalitets- og fagutvikling, herunder stimulere til videre bruk og utvikling av vårt lokale kvalitetsregister
 • Ansvar for at avdelingen rekrutterer og beholder riktig legekompetanse
 • Bemanningsplanlegging av legetjenesten
 • Systematisk faglig utvikling for avdelingens leger
 • Bidra til gode rutiner og prosedyrer ved avdelingen samt implementering av disse
 • Sørge for god oversikt over klinikkens behov for ressurser, kompetanse og fagutvikling, samt bruk av nye digitale muligheter
 • Å være en aktiv deltaker i klinikkens ledergruppe og bidra til helhetlige løsninger for klinikken og sykehuset
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
Kvalifikasjoner:
 • Relevant legespesialitet
 • Ledererfaring er en fordel
 • Erfaring med prosjektarbeid og/eller omstillingsprosesser er en fordel
 • Forskningskompetanse er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og du må beherske et skandinavisk språk flytende
 • Vi legger vekt på personlig egnethet, i tillegg til formell kompetanse og erfaring
Vi tilbyr:
 • Ledelse av en velrennomert avdeling innen elektiv aktivitet med høyt kompetente medarbeidere hvor kvalitet og optimal pasientbehandling prioriteres
 • Del av ledergruppen i en klinikk med sterk posisjon innen fag og kvalitet
 • Ledende rolle i en klinikk med store volumer innen elektiv kirurgi
 • Et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt
 • Samarbeid med erfarne og dyktige kollegaer
 • God pensjonsordning i KLP og gode velferdsordninger
Spørsmål om stillingen kan rettes til klinikksjef for Kirurgisk klinikk, Arn Meland, på telefonnummer 977 47 576.
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Arn Meland
Tittel: Klinikksjef for Kirurgisk klinikk
Telefon: 977 47 576
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO