Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Psykiatrisk senter i Mosjøen, Døgnavdeling for voksne har vi ledig fast stilling som LIS.- lege med oppstart 01.11.23.

Psykiatrisk senter har følgende avdelinger: Voksenpsykiatrisk poliklinikk m/rusteam og ambulant akutteam, BUP, Døgnavdeling for voksne og for barn og ungdom, nevropsykologisk avdeling, familieavdeling og habiliteringsavdeling for barn og voksne.

Allmennpsykiatrisk døgnavdeling for voksne gir tilbud om utredning og behandling av pasienter over 18 år. Avdelingen har opptaksområde for hele Helgeland. Vår målgruppe er personer med psykiatriske lidelser som bl.a alvorlig angst, depresjoner, alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk og psykoser. Avdelingen har 14 plasser hvorav 1 er brukerstyrt seng. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Døgnavdelingen er godkjent med 25 årsverk fordelt på 23 miljøterapeuter, 3 psykologspesialister, 1 psykolog,1 psykiater, 1 LIS og enhetsleder.

Mosjøen ligger i et område med stort potensiale for fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer og fiske. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. I tillegg er Mosjøen en kulturby, mye skjer innen musikk og sport både for barn og voksne. 

Vi håper du vil bli en del av vårt gode fagmiljø!

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Studentveiledning
 • Bistå andre avdelinger i senteret ved behov

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Du er godkjent LIS 1
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og ønsker å jobbe i team
 • Du er faglig oppdatert og deltakende i klinikken

Vi tilbyr

 • Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Klinisk veiledning lokalt ved DPS-et og mulighet for psykoterapiveiledning via Nordlandssykehuset i Bodø
 • Internundervisning, samt undervisning fra Nordlandssykehuset via digitale plattformer
 • God tilrettelegging for spesialistforløp
 • Lønns- og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtaler
 • Foretaket har avtale om IA (Inkluderende arbeidsliv)
 • God pensjonsordning i KLP

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Barbro Forsmo
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41221444
E-post: baf@helgelandssykehuset.no
Navn: Eivind Aas
Tittel: LIS-lege
Telefon: 920 12 113
E-post: Eivind.Mathias.Aas@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Døgnavdeling for voksne Mosjøen, Klinikk psykisk helse og rus,  Helgelandssykehuset HF
Mosjøen
8657 Mosjøen