Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ser etter deg som er engasjert, nytenkende og har stor gjennomføringsevne.

Stillingen er todelt.

Som avdelingssjef har du det overordnede administrative og faglige ansvar for medisinske avdelinger.
Som fagsjef medisin skal du arbeide med kvalitet og pasientsikkerhet på klinikknivå.

Vi søker en samlende, engasjert og tydelig leder med høy grad av gjennomføringsevne for å bidra til fremtidsrettet utvikling av medisinske avdelinger på Ringerike sykehus. Medisinsk avdeling består av medisinske senger, medisinske leger, fysio/ergo/sosionom, medisinsk poliklinikk og dialyse. Medisinsk avdeling har 265 ansatte og ditt lederteam består av 11 ledere. Du motiverer avdelingslederne til å skape gode resultater i pasientbehandlingen og et godt og stabilt arbeidsmiljø. Vi er stolte av vår gode delingskultur og mulighet for faglig og personlig utvikling på sykehuset. I tillegg er vi heldige som kan skryte av et særdeles godt og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil oppleve dyktige og engasjerte kollegaer preget av lagånd, samarbeid, endringsvillighet og god atmosfære. Vi har på samme spillertrøye!

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken har en ambisiøs utviklingsplan (https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035), hvor ett av våre fem satsningsområder er å forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og teknologi. Nylig åpnet vi det første virtuelle sykehuset i Norge Vestre Vikens virtuelle sykehus - Vestre Viken: https://vestreviken.no/behandlinger/vestre-vikens-virtuelle-sykehus

Om oss:

Ringerike sykehus er en av 8 klinikker i Vestre Viken Helseforetak og ett av de fire somatiske sykehus i Helseforetaket. Ringerike sykehus er et stort akuttsykehus med de fleste spesialiteter og dekker et område med 12 kommuner. Sykehuset har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Ringerike sykehus sitt tjenestetilbud på Hallingdal sjukestugu består av dag- og døgntilbud innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi.

Les mer om Ringerike sykehus HER. Ringerike ligger sentralt i Østlandsområdet - en times kjøring fra Oslo eller Gardermoen. Ringerike byr på flott natur, historiske steder, landlig idyll og bykultur. Les mer om Ringeriksregionen og de mest populære attraksjonene HER.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingssjef rapporterer du til klinikkdirektør på Ringerike sykehus, og har det overordnede administrative og faglige ansvar for medisinske avdelinger. Det innebærer et samlet drifts- og resultatansvar. Du vil være en del av klinikkledelsen på Ringerike sykehus, og være en avdelingssjef som bidrar til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning. Du er ansvarlig for god kvalitet og drift ihht gjeldende rammer og oppdragsdokument fra eier, og sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor disse områdene. Avdelingssjefen skal bidra til god og likeverdig pasientbehandling og styrke dialogen med brukerne. Koordinere og effektivisere driften i egen enhet og realisere identifiserte gevinster.
Alt dette utført samtidig som foretakets verdier blir ivaretatt; kvalitet, trygghet og respekt.

Som fagsjef medisin skal du arbeide med kvalitet og pasientsikkerhet på klinikknivå og ut mot avdelingene- både praktisk og strategisk - og være rådgiver for klinikkdirektør. Bistå i forbedringsarbeid, innovasjon og strategi.
Bidra til videre utvikling av elektroniske løsninger i pasientbehandling, samt ha en god samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere.  

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som er utdannet lege med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Du bør ha ledererfaring /- utdanning, erfaring fra strategisk faglig utviklingsarbeid og ledelse av omstillingsprosesser. Det er viktig med kunnskap om lover og forskrifter som regulerer avdelingens ansvarsområde. Dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger i spesialisthelsetjenesten og dine lederegenskaper, er noe vi vil vektlegge ved tilsettingen.

Personlige egenskaper

Du må trives i en kompleks lederrolle, være operativ og innovativ. Du må også ha en god gjennomføringsevne, evne til å forankre og følge opp beslutninger.

Du vil være nivå 3-leder, og inngå i klinikkens dynamiske lederteam hvor takhøyden er stor. Humor og klar tale er viktige kjennetegn.

Vi tilbyr

  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig og personlig utvikling 
  • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • En unik mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt.
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: May-Janne Botha Pedersen
Tittel: Direktør Ringerike Sykehus
Telefon: 984 16 639
Navn: Anders Debes
Tittel: Fagdirektør Vestre Viken
Telefon: 952 07 350
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike sykehus
Arnold Dybsjords vei 1
3511 HØNEFOSS
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image