Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å bli anestesilege? Her er en unik mulighet for utdanning i anestesiologi

Anestesiavdelingen er sammen med resten av sykehuset ved UNN Harstad et stabilt fagmiljø med lokale spesialiteter. Det gir en kontinuitet og stabilitet i pasientbehandlingen og et svært godt læringsmiljø. Vi er på utkikk etter nye kollegaer som ønsker å gi det lille ekstra til beste for pasientene og som er gode medspillere i våre team. 

Anestesi er "verdens beste spesialitet" med en kombinasjon av praktiske ferdigheter, anvendt fysiologi og menneskemøter i sårbare og krevende livssituasjoner. Vi fokuserer på fagutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet. Anestesi stiller store krav til den enkelte, men vil også gi deg mestring og opplevelser som former og styrker deg. Anestesi er et vaktbelastet fag med arbeidstid på kveld, natt og helg som vi har organisert i ryddige og forutsigbare arbeidsplaner. Det verner ansatte, gir lønnsmessig uttelling og en god balanse mellom jobb og fritid. Det er avsatt tid til kurs og fordypning og vi er fleksible til å hjelpe hverandre slik at vaktturnus blir best mulig for alle. Vi ønsker å ta vare på våre LIS slik at de blir værende som våre fremtidige overlegekollegaer. Se også Utdanningsplaner i UNN.

Harstad er byen der man bor og lever i godt i et sunt nærmiljø. I hverdagen bruker man ingen tid på logistikk. Sentrums- og kulturtilbud, frilufts- og fritidsaktiviteter er i umiddelbar nærhet. Er du reiselysten er det bare 40 min til Evenes flyplass. UNN Harstad er det tredje største lokalsykehuset i Nord-Norge. Vår brede kliniske virksomhet og høye aktivitet i lokalt bærekraftig fagmiljø er nøkkelen for langsiktig utvikling og rekruttering.

Vi håper du ønsker å bidra på laget vårt og oppfordrer deg til å ta kontakt og søke stilling hos oss.

Vi har to vikariater for 12 måneder, med mulighet for forlengelse. Oppstart . oktober er ønskelig, men vi er fleksible på dato i høst. 

Arbeidsoppgaver

UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner og noen regionale funksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Du blir en viktig del av anestesikollegiet med 4 LIS og 7 overleger. Vi har et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard, godt samhold, og spennende arbeidsoppgaver. Anestesilege har døgnkontinuerlig tilstedevaktordning som dekkes av LIS og overleger. Anestesiavdelingen har en høy aktivitet og gjennomfører rundt 3500 anestesier årlig innenfor ortopedi, gyn/føde, urologi, gastrokirurgi og ØNH. Anestesiavdelingen ivaretar langtidsvaskulære tilganger og avansert smertebehandling. Du blir en viktig medspiller i avdelingens drift og får tett veiledning og supervisjon av erfarne overleger. Vi har stort fokus på fagutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid der simuleringstrening er inkludert i ordinær drift.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes at søkere behersker norsk for muntlig og skriftlig dokumentasjon
 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Plettfri vandel, god helse og personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger
 • Tilpasningsdyktig og positiv innstilling
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Opptatt av å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utvikling
 • Høykompetent og bredt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og sterk vekt på teamarbeid
 • Muligheter til å kontinuere eller etablere forskningsarbeid etter avtale
 • En region med fantastisk natur og nærhet til jakt, fiske, fjellturer og alpint
 • En kulturby med filmfestival, klassisk festival, vinfestival, Festspillene i Nord-Norge og gode matopplevelser
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig, barnehageplass og jobb til partner
 • Oppstarttidspunkt kan drøftes

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra firma som formidler søkere!

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Dansk
 • Norsk
 • Svensk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Arne Iversen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 901 05388
E-post: Rolf.Arne.Iversen@unn.no
Navn: Susanne Storhaug
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99620139
E-post: susanne.storhaug@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavs gate 70
9406 Harstad