Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

På jakt etter noe nytt?

BUP Bryne i naturskjønne omgivelser på Jæren får ledig en overlegestilling fra 4. september

Vi er en stor poliklinikk med hele 27 fag-stillinger (hvorav 6 legestillinger) og 4 sekretærstillinger er knyttet til poliklinikken

BUP Bryne er en del av klinikk PHBURA (psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige). Poliklinikken på Bryne (BUP Bryne) har ansvar for å gi tilbud til barn og ungdom fra kommunene Klepp, Time, Gjesdal og Hå. Barne- og ungdomsbefolkningen (0-18 år) i disse kommunene er ca 18 500 personer. Poliklinikken ligger midt i Bryne sentrum og det tar 5 min å gå til tog- og busstasjonen.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser, samt samarbeid med deres familier
 • Fremme tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Samarbeide med skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT, barneverntjeneste, helsestasjon, fastlege m.m.
 • Veiledning av LIS-leger
 • 16-delt bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter lege med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri. Spesialister i voksenpsykiatri med interesse for barn og unge oppfordres også til å søke. De som nærmer seg spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan søke. 
 • Norsk autorisasjon er et krav.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Må ha evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team 
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarvilje
 • Kunne jobbe målrettet

Vi tilbyr

 • Vi er godt organisert ifht arbeidsoppgaver og struktur
 • God sekretærdekning som gjør et viktig arbeid med planlegging av pasientforløp, innkalling av avtaler osv
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på sosiale tiltak på tvers av de tre teamene som poliklinikken er oppdelt i
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet for faglig fordypning
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet og avdelingen har fordypnings- /kompetansegrupper innen flere fagområder.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Varierte velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jarle Klippen
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: (+47) 51 51 25 05
E-post: jarle.klippen@sus.no
Navn: Marianne Skretting
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver i stab
Telefon: 51 51 55 92
Navn: Elisabeth Bygstad
Tittel: Overlege
Telefon: 51 51 25 07
E-post: elisabeth.bygstad@sus.no
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Hetlandsgata 25
4340 BRYNE
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image