Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktspsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon.
Søndre Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsområde TIPS(tidlig intervensjon ved psykoselidelser) og transkulturell psykiatri for LIS-leger.  Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med Universitetet i Oslo.

Spesial psykiatrisk seksjon etablert en FACT enhet (Flexible Assertive Community Treatment) bestående av 3 FACT-team. Enheten, FACT Oslo Sør, er et samarbeidstiltak  sammen med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Ett team for hver bydel. Teamet/teamene skal gi et samlet tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse som trenger samordnet hjelp og oppfølging fra bydel og spesialisthelsetjeneste. FACT er en metode som kjennetegnes ved sin utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der pasienten er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til pasienter som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære, stasjonære tjenester. Teamene er samlokalisert og organisert som egen enhet under felles enhetsleder.

FACT Oslo Sør har pr. i dag 3 overleger, en for hvert team. Hvert team består av 5 case managere (høyskoleutdannede som sykepleiere, sosionomer, og fysioterapeut, alle med videreutdanninger innen psykisk helsevern/ rus), en psykolog, jobbspesialist i 100 % stilling (oppgaver i alle 3 team), 50% erfaringskonsulent og kontorfaglig ansatt i 50% stilling. Hvert team har egen teamleder. Overlegene er inngår i enhetens lederteam. FACT-enheten ble opprettet i august 2020 i nyoppussede moderne lokaler sentralt på Ryen.

Enheten har totalt 4 overlegestillinger.

Det er nå 1 ledig overlegestilling i FACT Oslo Sør. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss overlege med bred klinisk erfaring og med faglig engasjement. Oppgavene finnes i disse områdene:

 • Ha medisinskfaglig ansvar for behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Gi individuell oppfølging og samtaleterapi i samarbeid med resten av teamet
 • Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på Dom til behandling
 • Delta i utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens drift og fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. LIS på slutten av utdanningsløpet vil også bli vurdert
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og med eventuell samtidig skadelig rusbruk
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig og arenafleksibelt
 • Er ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Engasjement for fagutvikling og et ønske om å veilede

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte oppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Tilbud om å delta i avdelingens vaktordning for Døgnbehandlingsseksjonen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Moss Hildrum
Tittel: Overlege
Telefon: 93644368
Navn: Roger Munkvold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95898528
Arbeidssted
Klinikk Psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS Psykose- og rusbehandlingsseksjonen, Oslo universitetssykehus HF
Oluf Onsumsvei 11
0680 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image