Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Jobbe og bo i Hammerfest
Hammerfest kommune ligger tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. 
Her får du:
 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr
 • Gratis barnehageplass fra 1. august 2023 (3 000 kr per mnd. per barn)
 • Slettet 20 prosent av studielånet ditt (opptil 30 000) per år
 • Grunnskolelære får slettet ytterligere 20 000 kr av studielånet per år
 • Gratis SFO for alle førsteklassinger
 • Gratis SFO 1. – 4. klasse på distrikts skolene (Kvalsund, Kokelv, Forsøl og Akkarfjord)
Nyttige nettsteder å besøke: Vår legetjeneste 
Er du nyutdannet lege og ønsker å utdanne deg til spesialist i allmennmedisin, eller har du jobbet noen år og ønsker å prøve noe annet, se her!
Stillingen er en stilling som fast ansatt legevikar, og har i utgangspunktet ikke noe fast arbeidssted. Det gjør at du kan «prøve» deg på forskjellige legesentre og finne ut hvor du trives og ønsker å være. Hvor du blir plassert vil styres etter behovene i tjenesten, vi vil alltid forsøke å oppnå mest mulig kontinuitet og forsøke å imøtekomme dine ønsker etter beste evne.
Hammerfest kommune har 4 legesenter:
 • Kvalsund legekontor med 2 fastleger og en LIS1
 • Allmed legesenter med 6 fastleger og 1 – 2 LIS1 samt jevnlig veiledning av medisinstudenter
 • Bryggen legesenter har 4 fastleger og 1 LIS1 samt jevnlig veiledning av medisinstudenter
 • Skarven legesenter har 5 fastleger og 1 LIS1 samt jevnlig veiledning av medisinstudenter
Det skal etableres et nytt legesenter i tilknytning til nye Hammerfest sykehus, med plass til 4 fastleger, 1 LIS1 og 1–2 medisinstudenter.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene dine vil kunne variere, men vi vil alltid sørge for at arbeidsoppgavene teller med i utdanningsløpet mot spesialist.
Arbeidsoppgavene kan for eksempel være:
 • Som vikar for fastlege vil du få et selvstendig listeansvar for et begrenset antall pasienter.
 • Som vikar på sykehjem vil du få ansvar for et begrenset antall inneliggende pasienter. Hammerfest kommune har registrert sykehjemstjenesten tellende som institusjonstjeneste (ALM-055 og ALM-085). Du kan derfor gjennomføre obligatorisk institusjonstjeneste under samme arbeidsgiver.
 • Som vikar for migrasjonslege vil du ha ansvar for tuberkulosekontrollen i kommunen, samt rutineprøver og screening av migranter 
 • Som vikar på helsestasjonen kan du få ansvar for småbarnskontroller, skolehelsetjenesten og Helsestasjon for Ungdom.
Kvalifikasjonskrav
Utdannelse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Du må være spesialist i allmennmedisin, ha godkjent norsk turnus, ha godkjent læringsmålene i LIS1 eller være i spesialisering pr 01.03.2019
 • Det vil utarbeides en utdanningsplan tilpasset akkurat deg og din livssituasjon
Benytt gjerne vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning.

Ferdigheter
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta gode beslutninger, samtidig som du ser dine begrensninger og søker kollegastøtte ved behov
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, andre nordiske språk kan vurderes
 • God kjennskap til norsk helsevesen og lokale forhold vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for allmennmedisin og ønsker å jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livsfaser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ved tilbud om stilling vil det bli stilt krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

Dette tilbyr vi

Hammerfest kommune har inngått lokal rekrutterings- og stabiliseringsavtale for leger i legetjenesten
 • 2 uker fri med lønn i tillegg til ordinær ferie
 • Inntil 10 dager fri med lønn for kurs
 • Fri med lønn for grunnkursene A – D
 • Fri med lønn for veiledningsgruppe
 • Lønnet tid til faglig oppdatering
 • 4 måneder fri med lønn etter 36 måneder tjeneste
 • Mulighet for dekning av flytteutgifter mot bindingstid
Som fastlegevikar kan du selv velge om du ønsker å fortsette på fastlønn eller om du ønsker å gå over til næringsdrift.

Kontaktopplysninger
Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til virksomhetsleder Per-Gunnar Arnesen, T 78 40 27 07 M 95 08 94 44
For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Generell informasjon
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Hammerfest kommune
Kontaktperson
Navn: Per-Gunnar Arnesen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 78 40 27 07 / 950 89 444
Arbeidssted
-
9600 HAMMERFEST