Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker en god balanse mellom arbeid og fritid?

Arbeidstiden er hverdager kl. 08:00 - 15:30, med muligheter for fleksitid. Stillingen har ikke vaktordning. 

Vi søker en lege med særlig interesse for palliasjon, ROP-lidelser og/eller pasienter med forsterket somatisk behandlingsbehov. Dersom du har lyst til å jobbe i et faglig sterkt, spennende, kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø, da har vi stillingen for deg! 

Helsehuset er en institusjon med 69 sengeplasser fordelt på seks avdelinger. Vi er lokalisert i Breivika like ovenfor UNN, som er en av våre nærmeste samarbeidspartnere. Enheten består av døgntilbud for personer som er i behov for kommunale akutte døgnplasser, har psykiske lidelser og rusproblematikk, rehabiliteringsopphold, lindrende behandling og korttidsopphold.

Ved Helsehuset vil du som lege/legespesialist delta i tverrfaglige behandlingsteam og bidra med medisinsk utredning og behandling på alle seks sengeavdelingene, og primært være tilknyttet én av disse. For tiden er vi i behov for en lege på Lindrende avdeling og rus og psykisk helse, men dersom du har særlig interesse for en av de andre avdelingene bes du oppgi det i søknaden. Ønsker du annen stilling enn 100 %, kan dette vurderes. 
 
Legene er organisert i avdelingen Medisinsk service, som i tillegg til seks leger består av psykolog, farmasøyt, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom og ledes av avdelingsleder. 

Arbeidsoppgaver
  • Medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis. 
  • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
  • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling. 
  • Samarbeid med pasientens pårørende. 
  • Samarbeid med UNN og andre hjelpeinstanser før, under og etter innleggelse. 
  • Opplæring/undervisning av pasienter og pårørende, samt øvrige ansatte og studenter

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege. 
  • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
  • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger iht. pasienter innen somatikk og psykisk helse. 
  • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk, herunder spesielt helselovene. 
  • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne. 

    Vi ønsker at du har 
  • Erfaring fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
  • Kunnskap og interesse for andre tjenesteytere som vi samhandler med. 
  • Erfaring med og interesse for å arbeide i tverrfaglige team. 
      
Personlige egenskaper
  • Du er fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
  • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling og har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
  • Du kan arbeide i team og trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
  • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. 

Vi tilbyr
  • Hyggelig og høyt kompetent arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling.
  • Spennende arbeidsoppgaver. 
  • ALIS-avtale. Som lege under spesialisering legger vi til rette for at du kan fullføre ALIS-forløpet, og sørger for at du alltid jobber sammen med andre leger og får den oppfølging og veiledning som du trenger. 
  • Tilhørighet i et sterkt tverrfaglig sammensatt behandlingsmiljø. 
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
  • Gratis parkering. 
  • Bedriftshelsetjeneste. 
  • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m. 

Annet
  • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
  • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. 
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse. 
  • Vi ønsker at du oppgir minst 2 referanser, en av disse fra en overordnet.  
  •  Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Medisinsk service,
Kontaktpersoner
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 90922508
E-post: Trude.Nydal.Wynn@tromso.kommune.no
Navn: Trude Wester
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90156964
E-post: trude.wester@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Tromsø
Hansine Hansens veg
9019 TROMSØ